I 2017 starta vi med T-tur i Midtre Nordfjord Turlag. Vi har T-tur Eid og T-tur Gloppen, der vi har 10 postar pr år. T-tur er eit tilbod til ungdom og vaksne, dei yngste har tilsvarande i Barnas Turlag. Turane har vi beskrive kort under, dei fleste turane er registrert på Ut.no. Ut.no kan du sjå på via app, eller via https://www.ut.no/. Vi har laga klippekort som du kan klippe på kvar post, eller du kan bruke SjekkUt - appen til Den Norske Turistforeninga.

T-tur-kort får du gratis på Chatlet Eid og Chatlet Sandane

Premiering til alle medlemmar som har gått på 7 turar, eller meir. I tilllegg har vi trekning av verdikort for dei som har gått alle 10 turane. Verdikortet er på kr 1000 på Chatlet!

Alle kan delta på T-tur gratis, enten du er medlem eller ikkje. Dei fleste turane har T-tur-skilt som markerer startpunkt.

T-tur Eid 2020

Dagsturhytta på Naustdalkamben
Dagsturhytta på Naustdalkamben Foto: Mari Ann Jacobsen

Nokre av turane er heilårsturar ein kan gå heile året. Desse vil bli lagt ut i løpet av februar/ tidleg mars, dei andre i løpet av april/mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.


Naustdalkamben
Felles T-Tur og Turbotrim

Kjør rv 15 til Haugen og sving av oppover til Bjørhovde. Følg vegen opp gjennom dalen fram til du kjem til eit vegkryss kor du kan svinge mot Harpefossen eller Remmedalen. Hold til venstre mot Remmedalen og følg denne vegen vidare til Reset og parker her på ein stor grusplass. Her står skilt om turen.

Fin tur på ca. 2,5 km i variert terreng.Turen startar på skogsveg og går over i tydelig rås. På toppen går ein over ei myr på veg bort til dagsturhytta. Her kan ein sitte inne eller sitte ute på dei tillaga sitteplassane. Passer for barn og voksne.

På toppen har du god utsikt både utover og innover Eidsfjorden.

Turen er mykje gått både sommar og vinter. 


Hattemakaren.

Dua.

Sethaugen.
Ljøsuregga.
Holmøyskaret.

Ossætra.

Branden

Åsfjellnyken
Torheimsætra


T-tur Gloppen 2020 - for alle  - lettare turar

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Karavadet

Hetlestøylen

Hestenesstøylen

Åstjørna

Myra 

Fosseteateret/Holvikefossen

Holestøylen

Gimmestadstøylen

Breidalen

Draumekvila 

Der er god parkeringsplass til Trivselsskogen. Lettaste og finaste (?) vegen til Draumekvila er forbi TIN-camp, gjennom kjærleiksskogen og vidare opp til Draumekvila. 


T-tur Gloppen 2020 - unge og vaksne

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Karavadet

Hetelstøylen

Svintestrandsvatnet

Skarshammaren

Ravnestadstøylen

Hestenesstøylen 

Akslene

Gimmestadstøylen

Breidalen

Arnestadfjellet


GOD TUR!