I 2017 starta vi med T-tur i Midtre Nordfjord Turlag. Vi har T-tur Eid og T-tur Gloppen, der vi har 10 postar pr år. T-tur er eit tilbod til ungdom og vaksne, dei yngste har tilsvarande i Barnas Turlag. Turane har vi beskrive kort under, dei fleste turane er registrert på Ut.no. Ut.no kan du sjå på via app, eller via https://www.ut.no/.

Du registrerer turmålet på SjekkUt - appen til Den Norske Turistforeninga.

Premiering til alle medlemmar som har gått på 7 turar, eller meir. I tilllegg har vi trekning av verdikort for dei som har gått alle 10 turane. Verdikortet er på kr 1000 på Chatlet!

Alle kan delta på T-tur gratis, enten du er medlem eller ikkje. Dei fleste turane har T-tur-skilt som markerer startpunkt.

T-tur Eid 2020

Dagsturhytta på Naustdalkamben
Dagsturhytta på Naustdalkamben Foto: Mari Ann Jacobsen

Nokre av turane er heilårsturar ein kan gå heile året. Desse vil bli lagt ut i løpet av februar/ tidleg mars, dei andre i løpet av april/mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.


Naustdalkamben

Kjør rv 15 til Haugen og sving av oppover til Bjørhovde. Følg vegen opp gjennom dalen fram til du kjem til eit vegkryss kor du kan svinge mot Harpefossen eller Remmedalen. Hold til venstre mot Remmedalen og følg denne vegen vidare til Reset og parker her på ein stor grusplass. Her står skilt om turen.

Fin tur på ca. 2,5 km i variert terreng.Turen startar på skogsveg og går over i tydelig rås. På toppen går ein over ei myr på veg bort til dagsturhytta. Her kan ein sitte inne eller sitte ute på dei tillaga sitteplassane. Passer for barn og voksne.

På toppen har du god utsikt både utover og innover Eidsfjorden.

Turen er mykje gått både sommar og vinter. 


Sethaugen.
Sethaugen er eit utsiktspunkt på Stårheim. Turen frå parkeringa og opp til Sethaugen er 1,5 km. Du køyrer til Stårheim og svinger av mot Torvik. Hald vegen rett fram og følg skilt mot Remmedalen. Når du har passert eit skilt merka Remmedalen i eit vegkryss køyrer du ca 300 meter vidare til du får ei avkjøring på venstre sida av vegen inn på ein privat grusveg.Kan vere lett å køyre forbi om ein ikkje følgjer med. Parker på parkeringsplassen rett innafor avkjørsla.

Følg grusvegen vestover frå parkeringsplassen. Når du kjem til toppen av grusvegen, tar du av opp ein gammal skogsveg. Følg denne skogsvegen til den deler seg. Hold då til høgre og du kjem opp til eit utkikspunkt med benk og postkassehus. Her kan du også gå vidare innover til Myroldstøylen, ev. opp til Storevarden. Husk å lat att grinda.


Dua.
Køyr til Kjølsdalen og vidare oppover mot Navestøylen. Når du kjem til eit vegskille, med eit skilt merka "Naturmøteplassen", held du til venstre. Parker ca 100 meter etter vegskille. Følg stien over ei myr før du byrjar å gå oppover skogen. Du kjem deretter opp til Duevatnet, før du skal følge stien vidare bratt opp til toppen. Her ser du ned i Kjølsdalen, samt over til Vanylven. Det kan vere tidvis blaut i stien, så det er lurt å ha gode sko. Det er 2,8 km ein veg, fordelt på 470 høgdemeter.


Torheimsetra.
Køyr ut til Torheim gartneri, parker der. Følg gardsvegen rett oppom hovudhuset. Gå rett opp mot skogen, der du straks kjem inn på stien. Følg stien mot aust/høgre. Etter ei stund kjem du på ein skogsveg. Følg denne vidare, så inn att på stien, heilt opp til sætra. Halvvegs opp til sætra kjem du til eit flott utkikspunkt, der du ser ned mot bygda Torheim og over til Gjegnen.

Alternativt kan ein gå på skogsveg heilt opp. Då må ein køyre forbi grendahuset og følgje skogsvegen derifrå.

Frå sætra kan ein gå vidare opp på Hornet.


Åsefjellnyken.
Køyr til Haugen, sving opp ved skiltet Bjørhovde og følg denne vegen oppover dalen og forbi Bakke sag, mot Remmedalen. På høgre sida går det ein ny skogsveg. Ta denne opp til parkeringsplassen nedanfor Hjelmelandssætra. Stien går på ryggen bak hytta. Du finn den ved å gå forbi hytta mot høgre og runde opp ryggen. Det er sti heile vegen opp til toppen, som ligg på 669 moh. 


Branden.
Parker i Årskogvika, ved campingen, på Lote. En må krysse E39 og det enkleste er å følge traktorveg som starter like før det første gardsbruket på oversida av vegen. Denne følgjer du ca 200 høgdemeter før den går over til sti som leder oppover mot både Loteskaret og Navestøylen. Ved neste stidele, held ein mot høgre, der er merka mot både Branden og Loteskaret.

Du passerer ein gapahuk som ligg til høgre for stien på omkring 475 moh. Denne kan være verdt ein stopp anten på opp- eller nedturen. Ein skal følgje stien vidare nokre meter og krysse over elva ved Lotskarvadet. Fin sti vidare mot toppen der ein etter kvart følgjer vestryggen opp mot varden. Høgste punktet på (707 moh) ligg ikkje ved varden, men omlag 50 meter østafor. Fin utsikt mot ned mot fjorden og fjella i Gloppen.


Ossetra.
Parker i Osvika og følg vegen rett opp. Du startar på skogsveg og går vidare inn i skogen på sti. Det er ein tydeleg sti heilt til du kjem opp til Ossætra. Det er bratt og kan vere ganske sleipt og glatt når det er vått.  Ossætra ligg fint til ved vatnet og sola er der til langt på kveld om sommaren. Turbok ligg i postkasse på midterste selet. Ein kan herifrå gå vidare til Veten eller Skipenessætra/Trollenykjen.

Turen til Ossætra er 1,6 km ein veg, fordelt på ca 400 høgdemeter.

Husk å late att grindene undervegs.


Ljøsuregga.
Frå parkeringa på Furuhogane (ev. kan ein gå stien heile vegen frå vegen mot Brekka) følgjer ein merka sti opp forbi Kjenndalsvatnet og opp i skaret, der det er eit stidele. Følg stien vidare opp ryggen (ura) opp til Ljøsureggja. Ein kan velje å gå vidare over ein litt luftigpassasje til Storetoren. Det luftige partiet er ikkje langt, men ein må trå varsomt, og det er ein fordel om det ikkje er vått.
Denne turen egnar seg og svært godt om våren, på ski eller randonne. Då kan ein ev. ta skiheisen opp til kanten av Kjenndalen og fortsetje i skiløypa forbi Kjenndalshytta og opp same vegen som på vinterstid. Ein kan og velje å ta ei anna rute opp/ned frå Furuhogane, langs Ljøsurelva opp i Ljøsurdalen. Derifrå tek ein mot aust og deretter mot nord opp bakkane og dreier mot vest bort til toppen/varden.


Hattemakaren.
Toppen ligg mellom Kvitegga og Kyrkjefjellet, i Grøndalen, og er eit grensefjell mellom kommunane Eid og Volda. Frå parkeringsplassen ved Grøndalssætra, følgjer ein skogsvegen over brua og eit lite stykke oppover. Det er ein utydeleg sti som går over myrane opp på høgre sida av Hattemakartjønna. Der tek ein til venstre oppover mot toppen (1098 moh), med flott utsyn til alle kantar. Turen opp tek omlag 1,5 time.

Holmøyskaret.
Holmøyskaret ligg på grensa mellom kommunane Eid og Stryn. Ein vanleg tur, både på ski, på truger og til fots. Ei vanleg rute (når vegen er berr) er å gå frå parkeringa nedanfor Randastøylen og følgje stien opp forbi sætra opp på flata. Ein kan følgje sti heile vegen, den kryssar elva oppe på flata, og held fram innover dalen og opp i Holmøyskaret 870 moh). Ein kan gå vidare ned til Holmøyane eller opp på ein av toppane ved sidan av: Holmøyskaregga eller Glittereggja.


T-tur Gloppen 2021 - for alle  - lettare turar

Draumekvila
Draumekvila Foto: Katrine Fjellestad Aske

Turpostar som er i samarbeid med barnas turlag (BT) har turkasse, dei andre er kun registrert i SjekkUt-appen.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Åsebøvatnet  (fellestur BT)

Ta av frå E39 på Vereide og køyr til Føleide, der du føl skilting til Dimma. Betal bompengar og parker ved infotavle/skilting til Åsebøvatnet og Dimma. Turen er merka, det viktigaste å vere merksom på er å krysse støylskvia slik at ein kjem på råsa til det idylliske vatnet. Kanskje vil du ta med fiskestanga? Her er det fint å grille, og ta eit forfriskande bad.

Vetestova (fellestur BT)

Ifrå Åsebøvatnet er det ca ein km til Vetestova som ligg på grensa mellom Gloppen og Stryn. Her har du fjordutsikt, og ein pauseplass. Inne i stova er der bjørnesperre, slik at ein skulle vere tryggare inne.

Rantane (Gjengedalen)

Køyr mot Hyen ifrå Sandane og føl skilting til Gjengedalen (ta av til høgre i krysset etter Br. Aae).

Når du har betalt bompengar på Dalheim, så køyr etter skilting til Dalelia og parker i enden av vegen, der skal det stå eit T-tur skilt. (Der står privat veg, men det er lov å køyre)

Gå på traktorvegen til du er på høgda og  ser støylshus. Der skal vere merke som viser veg til Rantane. Fin utsikt over Gjengedalen, og du ser bla mot Florø-området i ei retning, og Svartekari mm i anna retning. Her er myrlendt, så det kan vere lurt å ha gode sko.

Har du lyst å padle når du er i Gjengedalen, så har vi gratis medlemsutlån av utstyr.

Arnestadstøylen (fellestur BT)

Frå Sandane tar du av i krysset på Fitje køyrer etter skilting til Rauset. Ved buss-skur på Øvre Rygg er der skilta Busperstova. Betal bompengar og parker på stor og god parkeringsplass. Gå til Busperstova og gå på kloppar til du kjem over på god sti. Arnestadstøylen ligg omlag "midt på vatnet".

Eit godt alternativ for medlemmar er å bestille padleutstyr på: https://www.supersaas.com/schedule/MNT/Kajakkutleige 

Du kan og leige robåt med grunneigarane.

Bjørnehiet (fellestur BT)

Turen startar frå Trivselsskogen, og er skilta frå Fosseteateret og ovanfor om du køyrer bomvegen til Engesetåsen. Der er oversiktskart rett ovanfor Fosseteateret, der du går over brua.

Turen tar ca 30 minutt om du køyrer bomvegen.

Ein tur med lokalhistorie, som passar for store og små.

Er det vanskeleg å gå ned til hiet, så er det ein fin tur å gå eit stykke, og du kan registrere deg på SjekkUt utan å gå ned til hiet.

Fosseteateret/Holvikefossen - Trivselsskogen

Her vel du om du vil gå ifrå parkeringsplassen til Trivselsskogen, eller parkeringsplassen på Engesetåsen. 

Draumekvila  - Trivselsskogen

Der er god parkeringsplass til Trivselsskogen. Lettaste og finaste (?) vegen til Draumekvila er forbi TIN-camp, gjennom kjærleiksskogen og vidare opp til Draumekvila. 

Veslevatnet

Du kan parkere på Fitje å gå opp, eller køyre til Veslevatnet. Fint å vere ved vatnet sommar og vintar. Her ligg mykje til rette for å lage bål, og kose seg ved gapahuken..

Føleide-/Ryestøylen

Køyr skilting til Føleide og parker ved bompengekassa til Dimma, eller køyr til støylen. Godt skilta av grunneigarane

Langisane

Parker ved Mona Vekst eller td. ved kunstgrasbana. Turposten er registrert ved taua/klatreplassen.


T-tur Gloppen 2021 - unge og vaksne

Du kan padle til Arnestadstøylen
Du kan padle til Arnestadstøylen Foto: Katrine Fjellestad Aske

Turpostar som er i samarbeid med barnas turlag (BT) har turkasse, dei andre er kun registrert i SjekkUt-appen.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Åsebøvatnet  (fellestur BT)

Ta av frå E39 på Vereide og køyr til Føleide, der du føl skilting til Dimma. Betal bompengar og parker ved infotavle/skilting til Åsebøvatnet og Dimma. Turen er merka, det viktigaste å vere merksom på er å krysse støylskvia slik at ein kjem på råsa til det idylliske vatnet. Kanskje vil du ta med fiskestanga? Her er det fint å grille, og ta eit forfriskande bad.

Vetestova (fellestur BT)

Ifrå Åsebøvatnet er det ca ein km til Vetestova som ligg på grensa mellom Gloppen og Stryn. Her har du fjordutsikt, og ein pauseplass. Inne i stova er der bjørnesperre, slik at ein skulle vere tryggare inne.

Rantane (Gjengedalen)

Køyr mot Hyen ifrå Sandane og føl skilting til Gjengedalen (ta av til høgre i krysset etter Br. Aae). ​​​​​​​

Når du har betalt bompengar på Dalheim, så køyr etter skilting til Dalelia og parker i enden av vegen, der skal det stå eit T-tur skilt. (Der står privat veg, men det er lov å køyre)

Gå på traktorvegen til du er på høgda og  ser støylshus. Der skal vere merke som viser veg til Rantane. Fin utsikt over Gjengedalen, og du ser bla mot Florø-området i ei retning, og Svartekari mm i anna retning. Her er myrlendt, så det kan vere lurt å ha gode sko.

Har du lyst å padle når du er i Gjengedalen, så har vi gratis medlemsutlån av utstyr.

Arnestadstøylen (fellestur BT)

Frå Sandane tar du av i krysset på Fitje køyrer etter skilting til Rauset. Ved buss-skur på Øvre Rygg er der skilta Busperstova. Betal bompengar og parker på stor og god parkeringsplass. Gå til Busperstova og gå på kloppar til du kjem over på god sti. Arnestadstøylen ligg omlag "midt på vatnet".

Eit godt alternativ for medlemmar er å bestille padleutstyr på: https://www.supersaas.com/schedule/MNT/Kajakkutleige 

Du kan og leige robåt med grunneigarane.

Bjørnehiet (fellestur BT)

Turen startar frå Trivselsskogen, og er skilta frå Fosseteateret og ovanfor om du køyrer bomvegen til Engesetåsen. Der er oversiktskart rett ovanfor Fosseteateret, der du går over brua.

Turen tar ca 30 minutt om du køyrer bomvegen.

Ein tur med lokalhistorie, som passar for store og små. Det er viktig å sjå seg for nedover, der kan vere hole som er dekt av mose. Litt bratt og ulendt siste stykke. 

Kvanndalsvarden (fellestur BT)

Ta av frå E39 på Austrheim og køyr til Fjellbygda/Utsikten og vidare til Austrheimsstøylen. Betal bompengar på Engeset.

Turen er skilta og merka ifrå Austrheimsstøylen, der du føl skilting til Eggene. Fin tur opp Kvanndalen, der du ser varen og turkassa. (Her skil turen seg frå Svarthammaren).

Eggene (fellestur BT)

Du forset vidare frå Kvanndalsvarden til Eggene. Der blir sett ned stikker og varda til Eggene. På vegen til Eggene går du forbi Eggepøylene, så kanskje ein dukkert kan friste?

Øykjeheivatnet (887 moh) (fellestur BT)

Køyr etter skilting til Kandal, frå Sandane tar ein til høgre litt etter Trebo-hus, på veg mot Breim. Når du er komen i Kandalen står der skilt til Ytre Kandalsstøylen/Nesstøylen. Hugs å betal bompengar. Vi skal merke turen når det blir snøfritt. Turen startar på sti på austsida av elva og ein tar etterkvart av oppover mot vatnet. Iflg. boka "Dagens Tur" av Jan Nik. Hansen, brukar vi halvannan til to timar til Øykjeheivatnet frå støylen.

Botnafjellet (1572 moh)

Gå vidare på vestsida av vatnet og ha retning mot kanten, eller ryggen i sør. Då kjem du inn på sti til toppen. Flott utsikt på veg oppover, og ifrå varden. Er det klart å fint anbefalar vi ein tur i nordleg retning, der ser du rett ned i Sørsendalen. Turen tar ca 4 timar opp, og to timar nedatt. Bruk ein dag og nyt naturen i Kandalen.

Melkebakkesteinen

Når du er på Byrkjelo, så køyr mot Utvikefjellet og ta av i krysset mot Myklebustdalen, rett ovanfor Byrkjelo sentrum.

Turen er skilta og merka frå skytebana (Urda), som er på vegen mot Myklebustdalen.

Frå Melkebakkesteinen er der flott utsikt over Breim. Turen opp er forholdsvis kort, men til tider kan turen vere utfordrande med tanke på at der er bratt og ofte sleipt. Eit tips kan vere å ta med broddar. 

GOD TUR!