I 2017 starta vi med T-tur i Midtre Nordfjord Turlag. Vi har T-tur Eid og T-tur Gloppen, der vi har 10 postar pr år. T-tur er eit tilbod til ungdom og vaksne, dei yngste har tilsvarande i Barnas Turlag. Turane har vi beskrive kort under, dei fleste turane er registrert på Ut.no. Ut.no kan du sjå på via app, eller via https://www.ut.no/. Vi har laga klippekort som du kan klippe på kvar post, eller du kan bruke SjekkUt - appen til Den Norske Turistforeninga.

T-tur-kort får du gratis på Chatlet Eid og Chatlet Sandane

Premiering til alle medlemmar som har gått på 7 turar, eller meir. I tilllegg har vi trekning av verdikort for dei som har gått alle 10 turane. Verdikortet er på kr 1000 på Chatlet!

Alle kan delta på T-tur gratis, enten du er medlem eller ikkje. Dei fleste turane har T-tur-skilt som markerer startpunkt.

T-tur Eid 2020

Dagsturhytta på Naustdalkamben
Dagsturhytta på Naustdalkamben Foto: Mari Ann Jacobsen

Nokre av turane er heilårsturar ein kan gå heile året. Desse vil bli lagt ut i løpet av februar/ tidleg mars, dei andre i løpet av april/mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.


Naustdalkamben

Kjør rv 15 til Haugen og sving av oppover til Bjørhovde. Følg vegen opp gjennom dalen fram til du kjem til eit vegkryss kor du kan svinge mot Harpefossen eller Remmedalen. Hold til venstre mot Remmedalen og følg denne vegen vidare til Reset og parker her på ein stor grusplass. Her står skilt om turen.

Fin tur på ca. 2,5 km i variert terreng.Turen startar på skogsveg og går over i tydelig rås. På toppen går ein over ei myr på veg bort til dagsturhytta. Her kan ein sitte inne eller sitte ute på dei tillaga sitteplassane. Passer for barn og voksne.

På toppen har du god utsikt både utover og innover Eidsfjorden.

Turen er mykje gått både sommar og vinter. 


Sethaugen.
Sethaugen er eit utsiktspunkt på Stårheim. Turen frå parkeringa og opp til Sethaugen er 1,5 km. Du køyrer til Stårheim og svinger av mot Torvik. Hald vegen rett fram og følg skilt mot Remmedalen. Når du har passert eit skilt merka Remmedalen i eit vegkryss køyrer du ca 300 meter vidare til du får ei avkjøring på venstre sida av vegen inn på ein privat grusveg.Kan vere lett å køyre forbi om ein ikkje følgjer med. Parker på parkeringsplassen rett innafor avkjørsla.

Følg grusvegen vestover frå parkeringsplassen. Når du kjem til toppen av grusvegen, tar du av opp ein gammal skogsveg. Følg denne skogsvegen til den deler seg. Hold då til høgre og du kjem opp til eit utkikspunkt med benk og postkassehus. Her kan du også gå vidare innover til Myroldstøylen, ev. opp til Storevarden. Husk å lat att grinda.


Dua.
Køyr til Kjølsdalen og vidare oppover mot Navestøylen. Når du kjem til eit vegskille, med eit skilt merka "Naturmøteplassen", held du til venstre. Parker ca 100 meter etter vegskille. Følg stien over ei myr før du byrjar å gå oppover skogen. Du kjem deretter opp til Duevatnet, før du skal følge stien vidare bratt opp til toppen. Her ser du ned i Kjølsdalen, samt over til Vanylven. Det kan vere tidvis blaut i stien, så det er lurt å ha gode sko. Det er 2,8 km ein veg, fordelt på 470 høgdemeter.


Torheimsetra.
Køyr ut til Torheim gartneri, parker der. Følg gardsvegen rett oppom hovudhuset. Gå rett opp mot skogen, der du straks kjem inn på stien. Følg stien mot aust/høgre. Etter ei stund kjem du på ein skogsveg. Følg denne vidare, så inn att på stien, heilt opp til sætra. Halvvegs opp til sætra kjem du til eit flott utkikspunkt, der du ser ned mot bygda Torheim og over til Gjegnen.

Alternativt kan ein gå på skogsveg heilt opp. Då må ein køyre forbi grendahuset og følgje skogsvegen derifrå.

Frå sætra kan ein gå vidare opp på Hornet.


Åsefjellnyken.
Køyr til Haugen, sving opp ved skiltet Bjørhovde og følg denne vegen oppover dalen og forbi Bakke sag, mot Remmedalen. På høgre sida går det ein ny skogsveg. Ta denne opp til parkeringsplassen nedanfor Hjelmelandssætra. Stien går på ryggen bak hytta. Du finn den ved å gå forbi hytta mot høgre og runde opp ryggen. Det er sti heile vegen opp til toppen, som ligg på 669 moh. 


Branden.
Parker i Årskogvika, ved campingen, på Lote. En må krysse E39 og det enkleste er å følge traktorveg som starter like før det første gardsbruket på oversida av vegen. Denne følgjer du ca 200 høgdemeter før den går over til sti som leder oppover mot både Loteskaret og Navestøylen. Ved neste stidele, held ein mot høgre, der er merka mot både Branden og Loteskaret.

Du passerer ein gapahuk som ligg til høgre for stien på omkring 475 moh. Denne kan være verdt ein stopp anten på opp- eller nedturen. Ein skal følgje stien vidare nokre meter og krysse over elva ved Lotskarvadet. Fin sti vidare mot toppen der ein etter kvart følgjer vestryggen opp mot varden. Høgste punktet på (707 moh) ligg ikkje ved varden, men omlag 50 meter østafor. Fin utsikt mot ned mot fjorden og fjella i Gloppen.


Ossetra.
Parker i Osvika og følg vegen rett opp. Du startar på skogsveg og går vidare inn i skogen på sti. Det er ein tydeleg sti heilt til du kjem opp til Ossætra. Det er bratt og kan vere ganske sleipt og glatt når det er vått.  Ossætra ligg fint til ved vatnet og sola er der til langt på kveld om sommaren. Turbok ligg i postkasse på midterste selet. Ein kan herifrå gå vidare til Veten eller Skipenessætra/Trollenykjen.

Turen til Ossætra er 1,6 km ein veg, fordelt på ca 400 høgdemeter.

Husk å late att grindene undervegs.


Ljøsuregga.
Frå parkeringa på Furuhogane (ev. kan ein gå stien heile vegen frå vegen mot Brekka) følgjer ein merka sti opp forbi Kjenndalsvatnet og opp i skaret, der det er eit stidele. Følg stien vidare opp ryggen (ura) opp til Ljøsureggja. Ein kan velje å gå vidare over ein litt luftigpassasje til Storetoren. Det luftige partiet er ikkje langt, men ein må trå varsomt, og det er ein fordel om det ikkje er vått.
Denne turen egnar seg og svært godt om våren, på ski eller randonne. Då kan ein ev. ta skiheisen opp til kanten av Kjenndalen og fortsetje i skiløypa forbi Kjenndalshytta og opp same vegen som på vinterstid. Ein kan og velje å ta ei anna rute opp/ned frå Furuhogane, langs Ljøsurelva opp i Ljøsurdalen. Derifrå tek ein mot aust og deretter mot nord opp bakkane og dreier mot vest bort til toppen/varden.


Hattemakaren.
Toppen ligg mellom Kvitegga og Kyrkjefjellet, i Grøndalen, og er eit grensefjell mellom kommunane Eid og Volda. Frå parkeringsplassen ved Grøndalssætra, følgjer ein skogsvegen over brua og eit lite stykke oppover. Det er ein utydeleg sti som går over myrane opp på høgre sida av Hattemakartjønna. Der tek ein til venstre oppover mot toppen (1098 moh), med flott utsyn til alle kantar. Turen opp tek omlag 1,5 time.

Holmøyskaret.
Holmøyskaret ligg på grensa mellom kommunane Eid og Stryn. Ein vanleg tur, både på ski, på truger og til fots. Ei vanleg rute (når vegen er berr) er å gå frå parkeringa nedanfor Randastøylen og følgje stien opp forbi sætra opp på flata. Ein kan følgje sti heile vegen, den kryssar elva oppe på flata, og held fram innover dalen og opp i Holmøyskaret 870 moh). Ein kan gå vidare ned til Holmøyane eller opp på ein av toppane ved sidan av: Holmøyskaregga eller Glittereggja.


T-tur Gloppen 2020 - for alle  - lettare turar

Trivselsskogen
Trivselsskogen Foto: Katrine Fjellestad Aske

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Karavadet (Kloppemyra)

Parker  på nedsida av vegen ved Trebo-hus i Jarbrugda mellom Sandane og Breim. Gå mot Nomil og ta fyrste veg til høgre, og gå ned til Karavadet. Der kan du forsetje på sti og gå ei runde. Posten er på bilvegen mellom Trebo-hus og Eidsfossen, så ein kan både gå, trille og sykle.

Hetlastøylen

Kjem du ifrå Sandane, så ta av på Sagefloten og køyr skilting til Høygardane. Køyr forbi gardane og litt på "flatene" og du kjem til støylsvegen, rett før du kjem til ei kraftlinje. I krysset til støylsvevegn står T-tur-skilt og du kan enten parkere her, eller køyre eit stykke vidare/nesten heilt på Hetlastøylen. Støylsvegen går til Kvilestøylen/Utviken, ta av eit stykke etter bøen viss du køyrer bil.

Nydeleg utsikt mot Breimsvatnet og Skjorta ifrå Hetlastøylen.

Vil du ha ein rundtur, så går du rett ned ifrå turkassa, og kjem ned på parkerinsplassen. Har du bilen lenger nede kan du forsetje vidare nedover på rås.

Gimmestadstøylen 

Der er bilveg så og seie til støylen. Køyrer du må du hugse å betale bompengar. Kjem du ifrå Sandane tar du av til øvre Sørstranda i Bukta, og køyr til du ser treskilt til Busperstova.

Det er fint å gå ifrå Langedalen, eller ifrå Moane (skilta og god parkering inne med kraftstasjonane i Moane). Fin utsikt ifrå støylen. 

Breidalen 

Du går ifrå Gimmestadstøylen på god sti inn til Breidalen. Der er fleire vatn og fint å fiske. (utfisking pågår). Du kan og leige båt. Idyllisk og fin plass. Har du lyst på ein lenger tur kan du gå vidare, td til Svarthammaren.

Hestenesstøylen 

Der er bilveg heilt på støylen, men du kan og gå ifrå Sandsstøylen, eller i frå Devika (smal veg og ikkje offentleg parkering i Devika, så greiast å parkere nede på hovudvegen).  

Vel du å køyre på Hestenesstøylen, så køyr mot Hestenesøyra og ta av til venstre før buss-skuret på Hestenes, når du kjem ifrå Sandane. Køyr vidare til du kjem til bomvegkassa (kr 50). Her kan du enten parkere, eller betale og køyre til støylen. T-tur-skiltet står i krysset ved bompengekassa, om du går, så startar turen gjennom grinda der skiltet står.

Fint å oppholde seg ved støylsvatnet, der posten er sett opp.

Åstjørna

Kortaste vegen er å gå ifrå Kleivane skisenter, då snakkar vi om 5-10 minutt. Her kan ein av og til gå på skeisser. Fin plass å lage bål, og ta ei pause. 

Myra 

Populær stad for leik og moro. Parkering ved kunstgrasbana.  Åsen vel gjer ein kjempe-jobb, her er skeisse-is når det er kaldt. I tillegg er her gapahuk til fri bruk.

Holestøylen

Parker på Utvikefjellet og gå på vegen i retning Fløtravarden. Etter Feldestøylen kjem du til Holestøylen.

Fosseteateret/Holvikefossen - Trivselsskogen

Her vel du om du vil gå ifrå parkeringsplassen til Trivselsskogen, eller parkeringsplassen på Engesetåsen. 

Draumekvila  - Trivselsskogen

Der er god parkeringsplass til Trivselsskogen. Lettaste og finaste (?) vegen til Draumekvila er forbi TIN-camp, gjennom kjærleiksskogen og vidare opp til Draumekvila. 


T-tur Gloppen 2020 - unge og vaksne

Foto: Katrine Fjellestad Aske

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Karavadet (Kloppemyra)

Parker  på nedsida av vegen ved Trebo-hus i Jarbrugda mellom Sandane og Breim. Gå mot Nomil og ta fyrste veg til høgre, og gå ned til Karavadet. Der kan du forsetje på sti og gå ei runde. Posten er på bilvegen mellom Trebo-hus og Eidsfossen, så ein kan både gå, trille og sykle.

Hetlastøylen

Kjem du ifrå Sandane, så ta av på Sagefloten og køyr skilting til Høygardane. Køyr forbi gardane og litt på "flatene" og du kjem til støylsvegen, rett før du kjem til ei kraftlinje. I krysset til støylsvevegn står T-tur-skilt og du kan enten parkere her, eller køyre eit stykke vidare/nesten heilt på Hetlastøylen. Støylsvegen går til Kvilestøylen/Utviken, ta av eit stykke etter bøen viss du køyrer bil. 

Nydeleg utsikt mot Breimsvatnet og Skjorta ifrå Hetlastøylen.

Vil du ha ein rundtur, så går du rett ned ifrå turkassa, og kjem ned på parkerinsplassen. Har du bilen lenger nede kan du forsetje vidare nedover på rås.

Gimmestadstøylen 

Der er bilveg så og seie til støylen. Køyrer du må du hugse å betale bompengar. Kjem du ifrå Sandane tar du av til øvre Sørstranda i Bukta, og køyr til du ser treskilt til Busperstova.

Det er fint å gå ifrå Langedalen, eller ifrå Moane (skilta og god parkering inne med kraftstasjonane i Moane). Fin utsikt ifrå støylen. 

Breidalen 

Du går ifrå Gimmestadstøylen på god sti inn til Breidalen. Der er fleire vatn og fint å fiske. (utfisking pågår). Du kan og leige båt. Idyllisk og fin plass. Har du lyst på ein lenger tur kan du gå vidare, td til Svarthammaren.

Hestenesstøylen

Der er bilveg heilt på støylen, men du kan og gå ifrå Sandsstøylen, eller i frå Devika (smal veg og ikkje offentleg parkering i Devika, så greiast å parkere nede på hovudvegen).  

Vel du å køyre på Hestenesstøylen, så køyr mot Hestenesøyra og ta av til venstre før buss-skuret på Hestenes, når du kjem ifrå Sandane. Køyr vidare til du kjem til bomvegkassa (kr 50). Her kan du enten parkere, eller betale og køyre til støylen. T-tur-skiltet står i krysset ved bompengekassa, om du går, så startar turen gjennom grinda der skiltet står.

Fint å oppholde seg ved støylsvatnet, der posten er sett opp.

Akslene 

Du går vidare ifrå Hestenesstøylen til Akslene.

Der du går  over ei lita bru, og kraftlinja og vegen skil retning,  er det VIKTIG å ta opp til venstre.  I dette stiskillet og på slutten av turen er der merka. 

Dette er ein av toppane som ikkje er mykje besøkt. Her er fin utsikt og absolutt verdt eit besøk.

Svinestrandsvatnet 

Du kan gå til vatnet frå fleire stadar, mange passerer Svinestrandsvatnet når ein går mellom Svinestranda og Blånibba.

Her er ei ny rås, som startar i Bjørndalen, som er lik med starten til Blånibba. (Køyr til Fjellbygda og føl skilting "Turløyper". Når du kan ta av til Austrheimsstøylen er der skilta til Bjørndalen/Blånibba)

Når vi kjem opp til kloppane som går til Blånibba tar vi til venstre ved eit treskilt og føl merkinga langs elva. NB! når du er over skogen kjem der ein kryssande sti som er merka, her skal du forsetje rett fram på høgre sida av elva. Der er nokre småvarar opp og du kjem til Svinestrandsvatnet.

Ved svinestrandsvatnet er der ein liten bålplass/rasteplass.

Skarshammaren 

Du forset vidare ifrå Svinestrandsvatnet mot Svinestranda. Når du har gått opp bakkane kjem du til ei retningspil til Svinestranda, her skal du sjå stikker og turbomerke som fører deg til Skarshammaren. Alternativt kan du gå på Svinestranda og fylgje skilting til Skarshammaren som ligg i retning mot Utvik. Ca 15 minutt ifrå Svinestranda.

Ravnestadstøylen 

Her er ikkje parkeringsplass, men mange vel å parkere i busslommen, før du kjem til Rauset. Der er skilta til Ravnestadstøylen ifrå bilvegen. Det er kanskje enklaste å gå støylsråsa opp, så kan ein evt. gå traktorvegen ned att. Stort sett er det tørr sti, med enkelte våte parti.

Arnestadfjellet 

Du kan gå til Arnestadfjellet/Arnestadnakken ifrå fleire stadar. Den mest brukte er å køyre forbi Veslevatnet og vidare opp mot Fitjevårstøylen. Her er skilta.

Eit veldig godt alternativ er å gå ifrå Langedalen, der heng eit lite skilt på eit tre der du kan starte, men der er ikkje merkt vidare. Gå til enden av traktorvegen, der svingar vegen til høgre, og der er tydeleg rås vidare. På Arnestadfjellet er det fint å gå bort å sjå ned i Langedalen.

Fin utsikt over Sandane og Gloppen på toppen!

GOD TUR!