Klikk her for å skrive tekst.

I 2017 starta vi med T-tur i Midtre Nordfjord Turlag. Vi har T-tur Eid og T-tur Gloppen, der vi har 10 postar pr år. T-tur er eit tilbod til ungdom og vaksne, dei yngste har tilsvarande i Barnas Turlag. Turane har vi beskrive kort under, dei fleste turane er registrert på Ut.no. Ut.no kan du sjå på via app, eller via https://www.ut.no/.

Du registrerer turmålet på UT.no - appen til Den Norske Turistforeninga.

Premiering til alle medlemmar som har gått på 8 turar, eller meir. 

Alle kan delta på T-tur gratis, enten du er medlem eller ikkje. Dei fleste turane har T-tur-skilt som markerer startpunkt.

T-tur Eid 2021

Løysingevatna, frå Trongedalsnipa
Løysingevatna, frå Trongedalsnipa Foto: Irene Margrete Lunde

Nokre av turane er heilårsturar ein kan gå heile året. 

Turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilete.Lotsbergnibba:

Ein kan gå i frå både Lotsbergstøylen og Lotestøylen​​​​​​​.  Frå Lotsbergstøylen går det sti opp langs ryggen. Fin utsikt, både mot Gloppen og utover fjorden.


Lindvikdalen Grillhytte:

Frå Tua (Stigedalen) kan ein følgje skiløype/veg opp til Lindvikdalen. Grillhytta ligg på ein liten rygg. Det går fint å gå dit, både til fots og med ski/truger. Turen er kort, men med litt bratte bakkar. Om ein vil gå lenger, kan ein gå vidare til Kråkhornet, Lindviksætra,Hestefjellet eller Vedviknibba.​​​​​​​


Kråkhornet:

Hit kan ein gå frå Heggjabygda (via Hestefjellet) eller opp Lindvikdalen.  Når ein har passert grillhytta, kan ein fortsetje opp på høgda og følgje den bortover og gå opp langs mastene. Ein held fram til venstre over Blåfjell og opp til toppen.


Lidasætra:

Pga skogsarbeid, er det no anbefalt å gå ei anna rute enn det folk flest har gjort før (Øvrelid). Parker i staden ved Klenkarberget (fotballbana på Hauane), gå opp til vegkrysset, deretter til høgre mot Lidene. Så tek ein første vegen opp til venstre (skilt: Pælida - Hatlelid). I neste kryss følgjer ein vegen vidare til høgre. Rett før elva, er der piler opp til høgre, der det er merka sti,opp til Li(d)asætra.


Norsætra:

Hit kan ein kome via fleire ruter: Frå Nor, Bjørlovatnet eller Kviene. Ruta frå Kviene går frå skogsvegen (mellom Bjørlo og Nor). Ein følgjer skogsvegen oppover, deretter sti langs elva. Stien frå Nor er på venstre sida, eit stykke frå elva.

Ein kan halde fram til Bjørlovatnet eller ta turen vidare oppover lia, til Høgefjellet (Sendaren).


Fannstøylen (Ytre):

Du kan velje å parkere på venstre eller høgre sida av elva (Sigrona) i Stårheimsdalen. Det er tydelg og lett sti inn til Fannstøylen. Herifrå kan ein gå vidare til Blåfjell/Kvanndalsegga og/eller til Løysingevatna og Trongedalsnipa.


Blåfjell/Kvanndalsegga:

Ein kan gå frå Navestøylen i Kjølsdalen (T-tur 2018) eller via Fannstøylen. Det er sti vidare frå Fannstøylen. Då går stien over myrane og eit stykke oppover skogen, før der er eit stikryss. Då tek ein til venstre bortover og oppover mot toppen.


Trongedalsnipa:

Følg stien frå Fannstøylen (Ytre) opp til Løysingevatna. Her tar ein sti til høgre over ein liten topp vidare opp til Trongedalsnipa.  Om ein ynskjer ei lengre runde, kan ein gå om Blåfjell/ Kvanndalsegga. Toppen ligg på grensa mellom gamle Eid kommune og Volda, med fin utsikt ned mot Løysingevatna.


Tippaskaret:

Her kan ein gå på ski, truger eller til fots. Om ein ikkje ynskjer å gå fram og tilbake, kan ein starte turen i Hjelmelandsdalen og gå over til Eid, via Fossane. Dersom ein vil gå frå Hjelmelandsdalen, kan ein parkere ved Harpefossen skisenter, gå over brua og følgje vegen forbi Tippasætra. Rundt svingen ser ein skilt med Tippasætra ved ei ny sæter, til høgre. Stien er merka opp i skaret, og ein kan kan ta sti vidare oppover til Blåsvednyken eller ned til Fossevatnet og Fossane.


Blåsvednyken:

Dersom ein vil gå frå Hjelmelandsdalen, sjå info Tippaskaret. Om ein vel å gå via Fossane, kan ein anten gå opptil Fossevatnet og vidare stien til venstre langs vatnet og opp lia til skaret eller ta stien opp til Tortenholsvarden og gå over høgda til Blåsvednyken.T-tur Gloppen 2021 - for alle  - lettare turar

Draumekvila
Draumekvila Foto: Katrine Fjellestad Aske

Turpostar som er i samarbeid med barnas turlag (BT) har turkasse, dei andre er kun registrert i Ut-appen.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Åsebøvatnet  (fellestur BT)

Ta av frå E39 på Vereide og køyr til Føleide, der du føl skilting til Dimma. Betal bompengar KONTANT  (ikkje vips) og parker ved infotavle/skilting til Åsebøvatnet og Dimma. Turen er merka, det viktigaste å vere merksom på er å krysse støylskvia slik at ein kjem på råsa til det idylliske vatnet (skilt ved gardfjøs i øvre del av kvia). Kanskje vil du ta med fiskestanga? Her er det fint å grille, og ta eit forfriskande bad.  Ca 2 km til Åsebøvatnet.

Vetestova (fellestur BT)

Ifrå Åsebøvatnet er det i underkant ein km til Vetestova som ligg på grensa mellom Gloppen og Stryn. Her har du fjordutsikt, og ein pauseplass. Inne i stova er der bjørnesperre, slik at ein skulle vere tryggare inne.

Rantane (Gjengedalen)

Køyr mot Hyen ifrå Sandane og føl skilting til Gjengedalen (ta av til venstre i krysset etter Br. Aae).

Når du har betalt bompengar på Dalheim, så køyr etter skilting til Dalelia og parker i enden av vegen, der står det  eit T-tur skilt. (Der står privat veg, men det er lov å køyre)

Gå på traktorvegen til du er på høgda og  ser støylshus. Der er grind og merke som viser veg til Rantane. (hugs å lat att grinda, der er mykje beitande sauer)

Når du har gått i skogen og kjem til ei myr med stiskille, kan ein krysse myra. Merkinga går til høgre, og du går vidare i lett skog før du kryssar myra. Når du kryssar der vi har merka med skilt og pinnar, ser du skilt med landskapsvern når du har kryssa råsa. Der går stien vidare til Rantane.

Fin utsikt over Gjengedalen, og du ser bla mot Florø-området i ei retning, og Svartekari mm i anna retning. Her er myrlendt, så det kan vere lurt å ha gode sko.

Der er mobildekning når du har gått eit lite stykke.

Har du lyst å padle når du er i Gjengedalen, så har vi gratis medlemsutlån av utstyr.

Arnestadstøylen (fellestur BT)

Frå Sandane tar du av i krysset på Fitje køyrer etter skilting til Rauset. Ved buss-skur på Øvre Rygg er der skilta Busperstova. Betal bompengar og parker på stor og god parkeringsplass. Der er skilta vidare. Gå til Busperstova og gå på kloppar til du kjem over på god sti. Arnestadstøylen ligg omlag "midt på vatnet".

Eit godt alternativ for medlemmar er å bestille padleutstyr på: https://www.supersaas.com/schedule/MNT/Kajakkutleige 

Du kan og leige robåt med grunneigarane.

Bjørnehiet (fellestur BT)

Turen startar frå Trivselsskogen, og er skilta frå Fosseteateret og ovanfor om du køyrer bomvegen til Engesetåsen. Der er oversiktskart rett ovanfor Fosseteateret, der du går over brua.

Turen tar ca 30 minutt om du køyrer bomvegen.

Ein tur med lokalhistorie, som passar for store og små.

Er det vanskeleg å gå ned til hiet, så er det ein fin tur å gå eit stykke, og du kan registrere deg på SjekkUt utan å gå ned til hiet.

Fosseteateret/Holvikefossen - Trivselsskogen

Her vel du om du vil gå ifrå parkeringsplassen til Trivselsskogen, eller parkeringsplassen på Engesetåsen. 

Draumekvila  - Trivselsskogen

Der er god parkeringsplass til Trivselsskogen. Lettaste og finaste (?) vegen til Draumekvila er forbi TIN-camp, gjennom kjærleiksskogen og vidare opp til Draumekvila. 

Veslevatnet

Du kan parkere på Fitje å gå opp, eller køyre til Veslevatnet. Fint å vere ved vatnet sommar og vintar. Her ligg mykje til rette for å lage bål, og kose seg ved gapahuken..

Føleide-/Ryestøylen

Køyr skilting til Føleide og parker ved bompengekassa til Dimma, eller køyr til støylen. Godt skilta av grunneigarane

Langisane

Parker ved Mona Vekst eller td. ved kunstgrasbana. Turposten er registrert ved taua/klatreplassen.


T-tur Gloppen 2021 - unge og vaksne

Du kan padle til Arnestadstøylen
Du kan padle til Arnestadstøylen Foto: Katrine Fjellestad Aske

Turpostar som er i samarbeid med barnas turlag (BT) har turkasse, dei andre er kun registrert i Ut-appen.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Åsebøvatnet  (fellestur BT)

Ta av frå E39 på Vereide og køyr til Føleide, der du føl skilting til Dimma. Betal bompengar KONTANT  (ikkje vips) og parker ved infotavle/skilting til Åsebøvatnet og Dimma. Turen er merka, det viktigaste å vere merksom på er å krysse støylskvia slik at ein kjem på råsa til det idylliske vatnet (skilt ved gardfjøs i øvre del av kvia)  Kanskje vil du ta med fiskestanga? Her er det fint å grille, og ta eit forfriskande bad. Ca 2 km til Åsebøvatnet.

Vetestova (fellestur BT)

Ifrå Åsebøvatnet er det i underkant av ein km til Vetestova som ligg på grensa mellom Gloppen og Stryn. Her har du fjordutsikt, og ein pauseplass. Inne i stova er der bjørnesperre, slik at ein skulle vere tryggare inne.

Rantane (Gjengedalen)

Køyr mot Hyen ifrå Sandane og føl skilting til Gjengedalen (ta av til venstre i krysset etter Br. Aae). ​​​​​​​

Når du har betalt bompengar på Dalheim, så køyr etter skilting til Dalelia og parker i enden av vegen, der står det eit T-tur skilt. (Der står privat veg, men det er lov å køyre)

Gå på traktorvegen til du er på høgda og  ser støylshus. Der er grind og merke som viser veg til Rantane. (hugs å lat att grinda, der er mykje beitande sauer)

Når du har gått i skogen og kjem til ei myr med stiskille, kan ein krysse myra. Merkinga går til høgre, og du går vidare i lett skog før du kryssar myra. Når du kryssar der vi har merka med skilt og pinnar, ser du skilt med landskapsvern når du har kryssa råsa. Der går stien vidare til Rantane.

Fin utsikt over Gjengedalen, og du ser bla mot Florø-området i ei retning, og Svartekari mm i anna retning. Her er myrlendt, så det kan vere lurt å ha gode sko.

Der er mobildekning når du har gått eit lite stykke.

Har du lyst å padle når du er i Gjengedalen, så har vi gratis medlemsutlån av utstyr.

Arnestadstøylen (fellestur BT)

Frå Sandane tar du av i krysset på Fitje køyrer etter skilting til Rauset. Ved buss-skur på Øvre Rygg er der skilta Busperstova. Betal bompengar og parker på stor og god parkeringsplass. Der er skilta vidare. Gå til Busperstova og gå på kloppar til du kjem over på god sti. Arnestadstøylen ligg omlag "midt på vatnet".

Eit godt alternativ for medlemmar er å bestille padleutstyr på: https://www.supersaas.com/schedule/MNT/Kajakkutleige 

Du kan og leige robåt med grunneigarane.

Bjørnehiet (fellestur BT)

Turen startar frå Trivselsskogen, og er skilta frå Fosseteateret og ovanfor om du køyrer bomvegen til Engesetåsen. Der er oversiktskart rett ovanfor Fosseteateret, der du går over brua.

Turen tar ca 30 minutt om du køyrer bomvegen.

Ein tur med lokalhistorie, som passar for store og små. Det er viktig å sjå seg for nedover, der kan vere hole som er dekt av mose. Litt bratt og ulendt siste stykke. 

Kvanndalsvarden (fellestur BT)

Ta av frå E39 på Austrheim og køyr til Fjellbygda/Utsikten og vidare til Austrheimsstøylen. Betal bompengar på Engeset.

Turen er skilta og merka ifrå Austrheimsstøylen, der du føl skilting til Eggene. Fin tur opp Kvanndalen, der du ser varen og turkassa. (Her skil turen seg frå Svarthammaren).

Eggene (fellestur BT)

Du forset vidare frå Kvanndalsvarden til Eggene. Der er sett ned stikker og varda til Eggene. På vegen til Eggene går du forbi Eggepøylene, så kanskje ein dukkert kan friste?

Øykjeheivatnet (887 moh) (fellestur BT)

Køyr etter skilting til Kandal, frå Sandane tar ein til høgre litt etter Trebo-hus, på veg mot Breim. Når du er komen i Kandalen står der skilt til Ytre Kandalsstøylen/Nesstøylen. Hugs å betal bompengar.

Vi skal merke turen når det blir snøfritt.

Turen startar på sti på austsida av elva og ein tar etterkvart av oppover mot vatnet. Iflg. boka "Dagens Tur" av Jan Nik. Hansen, brukar vi halvannan til to timar til Øykjeheivatnet frå støylen.

Botnafjellet (1572 moh)

Gå vidare på vestsida av vatnet og ha retning mot kanten, eller ryggen i sør. Då kjem du inn på sti til toppen. Flott utsikt på veg oppover, og ifrå varden. Er det klart å fint anbefalar vi ein tur i nordleg retning, der ser du rett ned i Sørsendalen. Turen tar ca 4 timar opp, og to timar nedatt. Bruk ein dag og nyt naturen i Kandalen.

Melkebakkesteinen

Når du er på Byrkjelo, så køyr mot Utvikefjellet og ta av i krysset mot Myklebustdalen, rett ovanfor Byrkjelo sentrum.

Turen er skilta og merka frå skytebana (Urda), som er på vegen mot Myklebustdalen.

Frå Melkebakkesteinen er der flott utsikt over Breim. Turen opp er forholdsvis kort, men til tider kan turen vere utfordrande med tanke på at der er bratt og ofte sleipt. Eit tips kan vere å ta med broddar. 

GOD TUR!