I 2017 starta vi med T-tur i Midtre Nordfjord Turlag. Vi har T-tur Eid og T-tur Gloppen, der vi har 10 postar pr år. T-tur er eit tilbod til ungdom og vaksne, dei yngste har tilsvarande i Barnas Turlag. Turane har vi beskrive kort under, dei fleste turane er registrert på Ut.no. Ut.no kan du sjå på via app, eller via https://www.ut.no/. Vi har laga klippekort som du kan klippe på kvar post, eller du kan bruke SjekkUt som er den nye appen til Den Norske Turistforeninga.

Premiering til alle medlemmar som har gått på 7 turar, eller meir. I tilllegg har vi trekning av verdikort for dei som har gått alle 10 turane. Verdikortet er på kr 2000, og to a kr 1000 på Chatlet!

Alle kan delta på T-tur gratis, enten du er medlem eller ikkje. Turane har T-tur-skilt som markerer startpunkt.

T-tur Gloppen 2018

T-tur Gloppen 2018
T-tur Gloppen 2018

Klippekort for T-tur i Gloppen får du gratis på Chatlet Sandane, Joker i Hyen og Coop på Reed.

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Bolberg - post lagt ut 11. februar 2018.

Når du kjem til Føleide ser du T-tur skiltet festa på ein telefonstolpe i fyrste vegen opp til venstre. (Parker i krysset  på Føleide der du kan køyre til Dimma.)

Gå på vegen utan å "ta av" til du kjem til enden, der går du til høgre. Du ser masta med lys i, så det skal vere greitt å finne fram.  

Ynskjer du å gå meir, så kan ein kombinere med ein tur i marka. Der er skilta ulike ruter.

Røsskleivvatnet.

Parker ved vasstanken i Valborgkleiva, eller betal bompengar og køyr til Leirstøylen. Om du går frå Valborgkleiva er starten av turen lik med Veten. Når du kjem til Leirstøylen forset du rett fram og går på tydeleg sti.

Der er ein bålplass, så ta med det du treng å ha ei fin stund!

Svarthammaren på Nordstranda

Parkering på Austrheimsstøylen, hugs bompengar. Der er merka i 2018 så det skal vere greitt å finne fram. Stien går opp Kvanndalen, og når du kjem ut av skogen og er ved Kvanndalsvaren kryssar du elva. Det blir utydeleg sti til Svarthammaren, men vi satsar på at vi lagar god sti i løpet av året!

Holvikfossen/Trivselsskogen  post lagt ut 11.2.2018    

Om du har bil tar du av på E39 ovanfor Holvika mellom Kleivedammen og Austrheim og parkerer på lunneplassen. Det er skilta til parkering, og turen er merka.

Turen er forholdsvis kort, men bratt.  Fin utsikt på toppen. 

Eit godt turtips er å forsetje vidare oppover og gå ned til Utsikten og Draumekvila, før du kjem ned att på parkeringsplassen att. Der ligg fleire turforslag på Ut.no. Der er og skilta ulike ruter.

Fløtravarden - heilårstur. Post lagt ut 1.02.2018

Parker på Utviken og føl oppkøyrt løype om du vel å gå på ski. Ein fin skitur med moderat stigning. Breimsbygda Skisenter oppdaterer jamnt om forholda på facebooksida, og på Skisporet.no kan du fylgje med på om løypene er oppkøyrde.

Ynskjer du heller å gå på føtene, så er turen merka.

Hugs å betal bompengar.

Eggenipa

Dette er den mest utfordrande turen i 2018, men så får du ein variabel og spennande tur. Nokre kjenner og at ein blir høgderedd.

Turen er merka. Hugs parkeringsavgift.

Vi anbefalar å setje av dagen og gå rundt dalen heim.

Lonevatnet


Eikeneshesten

Med ein litt god 4-hjuls-trekkar kan du køyre opp til Eikenesstøylen. Der er infotavle på Eikenes der turen startar. Dersom du går kan du velje å gå på vegen, eller du kan fylgje skilting å gå støylsråsa. 

Frå støylen går turen stort sett på tydeleg sti. Planen er å merke turen etter DNT-standard i 2018.

AASTØYLEN - heilårstur.

Parker på Dalheim i Gjengedalen. På vinteren er der ofte køyrt løyper. Beste måten å sjekke på er facebooksida: Hyen - info om skiløyper og fjellturar.

Når det er bart er det fint å sykle, trille, eller gå.

Sommarstid kan du vere så heldig å få vere med å jage inn kyr og sjå på kor dei blir melka.

Ein kort og lett tur. (Det tar ca ein time å køyre frå Sandane til Dalheim)

Dalsbøen

Parker på Ryggjastøylen etter at du har betalt bompengar, for å køyre på Traudalsvegen.

Gå på vegen inn til vatnet. Ynskjer du variasjon, så anbefalar vi å låne padleutstyret til turlaget som er gratis for medlemmar. (må bestillast på mnt.dnt.no). Vi har kano, 2 enkle kajakkar og ein sit on topp kajakk der ein kan sitje fleire på.

Det er og fint for dei som treng å ha med vogn, eller dei som likar å sykle.

T-tur Eid 2017

Klippekort for T-tur Eid får du gratis på Chatlet Eid

Sendaren

Sendaren, og kalla Høgefjellet eller Sagetindane, er ein lett tilgjengeleg topp, då ein kan gå på ein skogsveg heilt opp. For å kome dit, køyrer ein til Lote, tek av til venstre ved eit busskur opp mot Lotsstøylen. Ein kan parkere ved dei gamle fjøsane når ein kjem opp. Ein følgjer vegen heilt opp. Frå toppen kan ein sjå langt i alle retningar, m.a. Hornindalsvatnet, Hyefjorden og Nordfjordeid.

Lundavarden

Det er fleire ruter til Lundavarden, både frå Reksnes og Stårheim. Ein kan m.a. køyre oppover Stårheimsdalen på venstre side av elva og parkere ved Tverrelva. Derfrå kan ein gå inn til Orheimsbotnen. Der er det ein sti opp ryggen til venstre for sætra, opp ryggen der. Frå Lundavarden er det fin utsikt innover til Nordfjordeid og utover fjorden.

Kjenndalshytta

Stien opp til Kjenndalshytta kan starte frå den gamle Postvegen til Bjørkedalen (Harpefossen) ved Ljøsurbrua eller ein kan køyre opp til det nye skianlegget på Harpefossen (Furuhogane). Ein finn stien ved å gå til høgre for anlegget. Stien er godt merka med raudt. Når ein er kome opp til vatnet, må ein gå bortover ei ur. Kjenndalshytta ligg idyllisk til ved vatnet. Dersom ein ynskjer, kan ein gå vidare til Steineggja, Sandeggja eller Ljøsureggja.

Ljådalsvatnet

For å kome til Ljådalsvatnet køyrer ein til Kjølsdalen og følgjer bygdevegen ca 5,5 km til Navstøylen, der ein parkerer bilen. I enden av sætra tek ein den stien som går rett fram (den til høgre fører ein til Rindane og Kvanndalsegga/Blåfjell).

Skårhaugsnakken

Frå Nordfjordeid sentrum tek ein vegen opp mot sjukehuset, ta til venstre etter 200 meter og følg Melvegen, Fjellvegen og opp Prestemarka. Etter omlag 2 km kjem du til eit kryss, ta til høgre. Parkeringsplass i enden av vegen, omlag 3 km frå sentrum. Følg skogsvegen omlag 300 meter og ta deretter av på stien opp til høgre, kryss brua og følg merka sti opp til Skårhaugsætra. Stien fortset vidare opp forbi sætra til Skårhaugsnakken. Ta stien bort til ruinen av Nipehytta (innsida av ruinen), der boka ligg. Her ser ein utover Eidsfjorden og heilt inn til Hornindalsvatnet.

Ytre Furefjerdingen/Strandasætra

Køyr frå Eid til Fossebakken, ca 5 km, ta til venstre mot Navelsaker.  Finn gardsvegen mot Furefjerding, ca 3 km før Navelsaker. Gardsvegen snirklar seg oppver med flott utsikt. Parkeringa er på privat tun, så avtal gjerne om løyve til å parkere (Arne Knut Ohrvik). Gå vestover marka frå tunet, vidare på sti og traktorveg til Ytre Furefjerding. På oppsida av ein nedfallen fjøs ligg stien. Følg den 70-80 meter vestover.. Stien dreiar så rundt og austover opp på eit høgdedrag. Her er tydeleg sti vidare nordover til ein skogsveg som fører til Strandasætra. Dette er ein fin og lett tur utan mykje stigning. Ein kan og gå vidare til Strand. Her er god skogsveg, som er ganske bratt.

Trollenyken

Frå Eid køyrer du mot Lote og parkerer ved den nye skogsvegen på høgre sida, eit par hundre meter etter Skipenesbrua. Etter at du har gått gjennom grinda, går du vidare forbi eit vegkryss ca 100 meter til, der ein gammal skogsveg/sti går opp til venstre. Stien er merka med raudt, men ein må vere obs på der stien kryssar vegen (skogsvegen går vidare mot Bjørlovatnet) opp til høgre. Frå Skipenessætra går stien vidare opp til Trollenyken, eller Svoredalsnibba, som dei seier på Lote. Ein ser langt i alle retningar, både mot Gloppen og ut Eidsfjorden. I juli vert det arrangert motbakkeløp opp på Trollenyken, der det er ei konkurranseklasse og ei mosjonsklasse.

Helsethornet

Helsethornet er eit grensefjell mellom Eid og Bjørkedalen. Ein kan gå innover skogsvegen frå Stigedalen eller betale bompengar og køyre inn vegen. Då parkerer ein på enden av Fladalen, før Movatnet. Her går stien oppover til venstre. Omlag halvvegs oppe i fyrste bakken tek stien av til høgre. I starten går stien gjennom lauvskog, for deretter å kome opp på snufjell. Her er det mange fine fiskevatn og dalar å sjå ned på. Stien går langsmed ei lita elv, der det er mogleg å kjøle seg ned. Etter omlag 2/3 av turen minkar det på stien, og ein kan då halde til høgre mot det høgste punktet i terrenget. Frå toppen har ein flott utsikt ned mot Fladalen. Går ein eit par hundre meter til ein varde lenger nord (Tua), ser ein Bjørkedalsvatnet, med Torane og Felden bakom.

Staurdalsegga

Ein køyrer til Lefdal (køyr frå Eid mot Måløy). På Lefdal tek ein til høgre ca 1,3 km til vegen deler seg. Ta til høgre opp skogsvegen. Der kan ein anten parkere bilen og gå vidare på skogsveg eller køyre vidare til Lefdalssætra og parkere der. Vegen er tidvis bratt. Når ein kjem til Lefdalssætra, tek ein stien som går rett fram forbi sætra. Stien deler seg og då tek ein til høgre (Stien til venstre går til Småvatna) oppover. Frå toppen har ein eit vidt utsyn i alle retningar, frå Stad til fjella i Jostedalsbreen. Ein kan halde fram mot Dua eller Rognekollen. Dersom ein vel å ta stien mot Småvatna og Movatnet, kan ein gå på sti heilt til Sunndalen på Møre.

Hornet

Det er mange ruter ein kan ta opp til Hornet: frå Torheim via Torheimssætra, frå Hanshjellen, frå Hamneset eller frå Sørland/Skareide. Dersom ein vel å gå frå Skareide, køyrer ein frå Nordfjordeid mot Torheim omlag 11 km.  Ein tek av frå hovudvegen opp vegen il venstre, mot Skareide, og parkerer i siste svingen før Skareide. Gå vestover, gjennom grinda. Stien svingar seg straks opp til venstre gjennom litt granskog, så til høgre mot vest att. Like før Hamnesselet kjem ein inn på stien opp frå Hamneset, som ein følgjer vidare oppover. Frå Hornet ser ein langt utover Eidsfjorden og ein har fint utsyn til Gjegnen.