I 2017 starta vi med T-tur i Midtre Nordfjord Turlag. Vi har T-tur Eid og T-tur Gloppen, der vi har 10 postar pr år. T-tur er eit tilbod til ungdom og vaksne, dei yngste har tilsvarande i Barnas Turlag. Turane har vi beskrive kort under, dei fleste turane er registrert på Ut.no. Ut.no kan du sjå på via app, eller via https://www.ut.no/. Vi har laga klippekort som du kan klippe på kvar post, eller du kan bruke SjekkUt - appen til Den Norske Turistforeninga.

T-tur-kort får du gratis på Chatlet Eid og Chatlet Sandane

Premiering til alle medlemmar som har gått på 7 turar, eller meir. I tilllegg har vi trekning av verdikort for dei som har gått alle 10 turane. Verdikortet er på kr 1000 på Chatlet!

Alle kan delta på T-tur gratis, enten du er medlem eller ikkje. Dei fleste turane har T-tur-skilt som markerer startpunkt.

T-tur Eid 2019

Dagsturhytta på Naustdalkamben
Dagsturhytta på Naustdalkamben Foto: Mari Ann Jacobsen

Nokre av turane er heilårsturar ein kan gå heile året. Desse vil bli lagt ut i løpet av februar/ tidleg mars, dei andre i løpet av april/mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.


Naustdalkamben
Felles T-Tur og Turbotrim

Kjør rv 15 til Haugen og sving av oppover til Bjørhovde. Følg vegen opp gjennom dalen fram til du kjem til eit vegkryss kor du kan svinge mot Harpefossen eller Remmedalen. Hold til venstre mot Remmedalen og følg denne vegen vidare til Reset og parker her på ein stor grusplass. Her står skilt om turen.

Fin tur på ca. 2,5 km i variert terreng.Turen startar på skogsveg og går over i tydelig rås. På toppen går ein over ei myr på veg bort til dagsturhytta. Her kan ein sitte inne eller sitte ute på dei tillaga sitteplassane. Passer for barn og voksne.

På toppen har du god utsikt både utover og innover Eidsfjorden.

Turen er mykje gått både sommar og vinter. Bok og klippetang er lagt ut.


Veten

Køyr Fv 662 på sørsida av Eidsfjorden til Hundeide. Ta av til Hundvik og køyr til høgaste punktet. Parkering ved setra Hanshjellen. Her står skilt om turen. Gå over brua, følg skogsvegen fram til du tar inn på stien til venstre etter den fyrste bratte bakken. Stien er tydeleg resten av vegen opp. Ein kan også følgje skogsvegen nesten til enden og følg ryggen tilbake. Ein ser den store varden veldig tydeleg. Boka er ved den store varden ein ser på toppen. Her får ein flott utsikt innover til Nordfjordeid og utover fjorden. Herifrå kan du gå vidare austover til Ossetra og Skibenessetra. Turen til Veten passar for både vaksne og born. Heilårstur. Bok og klippetang er lagt ut.


Lidavarden.

Du kan gå til Liavarden både frå Prestemarka (Eid) og frå Harpefossen. Frå Prestemarka går du nesten opp til Skårhaugsnakken. Før du svingar utover kanten mot Skårhaugsnakken svingar du oppover. Følg Høgspentledningane bort til botnen av Lidavarden og følg stien vidare opp til varden. Frå Harpefossen parkerar du på parkeringa ved varmestova. Gå over brua og følg skiltinga mot Liavarden. Råsa kan vere utydeleg nokre stader. Varden som boka ligg i er ikkje på høgaste punktet, men på kanten ned mot Eidsfjorden.
 Bok og klippetang lagt ut.


Trollvassnykjen.
Felles T-tur og Turbotrim.

Kjør rv 15 til Stårheim kyrkje. Ta av til høgre rett før kyrkja ved skilt mot Remmedalen og kjør oppover mot Remmedalen. Ved den andre brua tar ein av opp mot venstre etter ferista. Her står eit treskilt merka med Heida. Følg denne vegen forbi siste hyttebebyggelsen og parker i sandtaket. NB! Her er bomveg so husk å ta med pengar til betaling (20 kr).

Stien er tydeleg og går på vestsida av elva. Det står ei karttavle ved starten.  Etter ca 200 m med oppstigning kjem du til eit lite tjern på venstre side av stien. Terrenget går over i bratt terreng opp over nokre hamrar, før ein kjem opp til 900 moh og stien kryssar ein bekk og går litt innover igjen på litt flatare terreng før siste stigning til toppen. Ein ser ikkje varden før ein nesten er framme. På toppen får ein ved klarvær flott utsikt ned i Dalsfjorden, innover dalen og ut mot havet. Turen passar for eldre barn og voksne. Turen er 2,2 km ein veg og 356 høgdemeter i stigning. Stien kan vere til tider utfordrande å sjå nokre plassar. Bok og klippetang lagt ut.


Bjørlovatnet.
Felles T-tur og Turbotrim.

Køyr på E39 mot Lote. Før stigninga opp mot Lotetunnelen svinger ein av til venstre etter Skipenes bru. Her står skilt merka Nor. Køyr ca 2,5 km til du kjem til ein bratt oppoverbakke. På toppen av denne går der ein traktorveg inn til høgre. Parker her. Følg skogsvegen fram til elva kjem ned og det dannar eit kryss. Hold til venstre for elva. Tydelig sti oppover til sætra. På sætra er det litt myrlendt og stien forsvinn, men ein ser lett kor ein skal gå vidare. Tydeleg sti vidare fram til vatnet. Bok og klippetang er lagt ut.


Maragjølsetra.

Kjør langs rv 15 til Skaugset, ca 10 km frå Nordfjordeid mot Stryn. Følg grusvegen på oppsida av riksvegen opp til vegen flatar ut. Her er ein stor parkeringsplass.

Turen startar ved at ein går på skogsvegen 100 m. T-tur skiltet står ved starten av stien på høgre sida. På skiltet er det merka med Rotisetra. Stien kan tidvis vere myrete og sleip.Stien går i slakt terreng skrått oppover lia. Etter ei stund svingar stien mot høgre og går over i brattare terreng, men bra sti fram til sætra. Ca 100 m frå setra kjem ein opp på eit utsiktspunkt ved ei hytte, kor ein har flott utsikt over Hornindalsvatnet. Stien fortset fram til Maragjølsetra/Rotisetra kor boka ligg. Boka ligg i ei raud postkasse som heng godt synleg i eit tre.

Bok og klippetang er lagt ut.


Loteskaret.

Gå til Bjørlovatnet og følg stien til venstre for vatnet.Der er ein utydelig sti vidare. Gå første dalen opp til høgre etter du har passert ei hytte. Stien skal merkast på nytt i løpet av sommaren.

Bok og klippetang lagt ut.


Eidskyrkja

Køyr til Grøndalen og parker. Følg vegen inn til Grøndalsstøylen og finn stien nordaust for setra. Stien dreiar nordover og går på austsida av elva som kjem frå Fantekrålvatnet i Bygdaskaret. Oppe ved Fantekrålsvatnet kryssar du bekken og tek bratteryggen opp mot nordaust. Her er delvis sti og delvis vardar, men lett å finne vegen. Oppe på kanten dreiar du omtrent rett mot nord. Derifra ser ein tydeleg kvar ein skal gå. Går ein rett mot varden treff ein ei grov og bratt ur like under toppen. Ein kan også dreie litt av mot aust på siste oppstigninga og kome inn mot varden meir nordaust.
På toppen kan ein på klare dagar sjå heilt til Sunnmørsalpane og øyane utanfor Ålesund.
(Kilde: Til fjells. 73 flotte turar i Eid kommune.)

Mange kjenner denne turen som ein skitur, men den er også flott å gå på sommarstid.

Midtre Nordfjord Turlag skal arrangere fellestur hit 7.september.


Heilårstur.  Bok og klippetang lagt ut.


Svartegga
Felles T-tur og Turbotrim.

Køyr til Lote og ta av til venstre ved eit busskur og køyr oppover mot Lotestøylen. Når ein kjem opp må ein parkere ca 300 m FØR fellesfjøsen, på høgre side av vegen ved oppsida av ei gammal støylsbygning! Dette for at mjølkebilen skal kome seg fram. Følg grusvegen oppover mot Sendaren og ta til høgre ut i terrenget ved første svingen. Ta til høgre ved svaberga på "kinnaflata". Det er litt bratt siste del av turen. Flott utsikt frå toppen.
Der er ingen tydeleg sti, men det vil bli merka med raude pinnar.

Ein kan gå turen både vinter og sommar.

Heilårstur. Bok og klippetang lagt ut.


Vindfyllekollen.

Turen startar ved Løkane i Ervika. Køyr RV15 mot Måløy. Når du kjem gjennom Erviktunnelen tar du av til høgre etter ca 300 m (rett før busstoppet). Følg vegen oppover til du kjem til bomvegen. Ein kan parkere der og gå opp grusvegen (det tar ca 20 min), eller ein kan betale bompengar og køyre opp grusvegen. NB. Tidvis bratt veg, kor ein bør ha firehjulstrekk. Ved rasteplassen i enden grusvegen kan ein parkere og følge sti vidare innover til Vassdalen. Hald til venstre opp til Steinamannen og følg ryggen ut til VIndfyllekollen.

EIn kan også gå turen frå Midthjell, Haus og Lefdalsetra.

Klippetang og bok lagt ut.


T-tur Gloppen 2019 - for alle  - lettare turar

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Mardalsstøylen 

Ein køyrer bomvegen ifrå Søreide og opp i Jardalen der du parkerer. Vi merkar i 2019 til Mardalsstøylen og vidare til Svartekari og rundt Jardalen. Når du har parkert går du på høgre sida av elva på god sti opp til støylen. Har du lyst på ein rundtur er det fint å gå over til Søreidestøylen og støylsråsa ned att til bilen.

Holvikestøylen 

Vi har merka ifrå Trivselsskogen og Valborgkleiva. Eit vanleg startpunkt er frå Vasstanken i Valborgkleiva (der vi og startar turen til Veten). Turen til Holvikestøylen har ein høgdeforskjel på 340 høgdemeter.

Har du lyst på ein kortare tur, så kan du betale bompengar å køyre til Engesetåsen opp mot Austrheimsstøylen. Der er skilta til Holvikestøylen. Då er det ein kort tur på rundt 10 minutt.

Føleide/Ryestøylen 

Ifrå Vereide køyrer vi mot Ryssfjøra/Føleide, tar til høgre mot Dimma i krysset på Føleide. Parker rett før grinda/bompengane og gå vegen til du ser skilt til Føleidestøylen, ta til høgre og gå til støylen. Vidare kan du forsetje vidare ned skogsvegen til du kjem tilbake til bilen. Ynskjer du ein kortare tur kan du køyre nesten til Føleidestøylen, hugs i så fall å betale bompengar.

Ryggjastøylen/Traudalsråsa 

Mange går frå Grov og opp på Ryggjastøylen heile året. Du kan parkere rett innafor bompengekassa til Traudalen, der står skilt i starten av råsa. Ein forholdsvis lett tur utan bratte bakkar. Råsa er tydeleg heile vegen.  Der er bilveg fram til støylen, så det går fint å køyre opp og gå nokre minutt opp til støylen. Turkassa står eit lite stykke ned i skogen, der råsa kjem opp.

Myklebuststøylen (sommar/haust) 

Køyr til Myklebustdalen og så langt inn i dalen vegen går. Du kjem til ei grind, der det står skilt om avstand til Myklebuststøylen , parker der. Turen er på 3 km utan noko særleg høgdeforskjel. 

Austrheimsstøylen 

Om vinteren er det ein fin skitur frå Kleivane og inn på Austrheimsstøylen. Det er småkupert, men ikkje bratte bakkar. På sommarstid kan du parkere på parkeringsplassen og gå nokre få meter så er du på støylen. (køyr til Engesetåsen, og føl skiltinga. Hugs å betal bompengar.) Ein fin støyl heile året! 

Draumekvila 

Der er god parkeringsplass til Trivselsskogen. Lettaste og finaste (?) vegen til Draumekvila er forbi TIN-camp, gjennom kjærleiksskogen og vidare opp til Draumekvila. 

Langisane (sommar/haust) 

På Langisane er der ei aktivitetsløype som vart laga for ein del år sidan. Ein kort nærtur med start frå Mona Vekst og gå mot Eide, der står skilt der du tar inn til høgre. Du kan og starte ifrå Åsavegen.

Brekkestova  

Turen startar frå parkeringsplassen til Breimsbygda skisenter. Om vinterer er der  fine oppkøyrde løyper, på sommarstid kan ein sykle, eller gå vegen inn til Brekkestova. Ein lett tur.

​​​​​​​Veslevatnet (heilårstur) 

Vi foreslær at de parkerer på Mardal og går sti/skogsveg opp til Veslevatnet og td. vegen ned att.

Ynskjer de ein "kaffitur", så er her bilveg heilt fram.

Der er bålplass/gapahuk og rastebord, så ta med det du treng å ha ei fin stund! km

T-tur Gloppen 2019 - unge og vaksne

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Mardalsstøylen 

Ein køyrer bomvegen ifrå Søreide og opp i Jardalen der du parkerer. Vi merkar i 2019 til Mardalsstøylen og vidare til Svartekari og rundt Jardalen. Når du har parkert går du på høgre sida av elva på god sti opp til støylen. Har du lyst på ein rundtur er det fint å gå over til Søreidestøylen og støylsråsa ned att til bilen. 

Holvikestøylen 

Vi har merka ifrå Trivselsskogen og Valborgkleiva. Eit vanleg startpunkt er frå Vasstanken i Valborgkleiva (der vi og startar turen til Veten). Turen til Holvikestøylen har ein høgdeforskjel på 340 høgdemeter.

Har du lyst på ein kortare tur, så kan du betale bompengar å køyre til Engesetåsen opp mot Austrheimsstøylen. Der er skilta til Holvikestøylen. Då er det ein kort tur på rundt 10 minutt.

Føleide/Ryestøylen 

Ifrå Vereide køyrer vi mot Ryssfjøra/Føleide, tar til høgre mot Dimma i krysset på Føleide. Parker rett før grinda/bompengane og gå vegen til du ser skilt til Føleidestøylen, ta til høgre og gå til støylen. Vidare kan du forsetje vidare ned skogsvegen til du kjem tilbake til bilen. Ynskjer du ein kortare tur kan du køyre nesten til Føleidestøylen, hugs i så fall å betale bompengar.

Ryggjastøylen/Traudalsråsa 

Mange går frå Grov og opp på Ryggjastøylen heile året. Du kan parkere rett innafor bompengekassa til Traudalen, der står skilt i starten av råsa. Ein forholdsvis lett tur utan bratte bakkar. Råsa er tydeleg heile vegen.  Der er bilveg fram til støylen, så det går fint å køyre opp og gå nokre minutt opp til støylen. Turkassa står eit lite stykke ned i skogen, der råsa kjem opp. 

Myklebuststøylen 

Køyr til Myklebustdalen og så langt inn i dalen vegen går. Du kjem til ei grind, der det står skilt om avstand til Myklebuststøylen , parker der. Turen er på 3 km utan noko særleg høgdeforskjel.

Skitnevatnet (sommar/haust) 

Gå vidare 3 km frå Myklebuststøylen og inn til Skitnevatnet. Ved Skitnevatnet er der 4 km att til Veiteberg i Stardalen. Er det ein god ide å avtale med turvener, slik at de går kvar sin veg og tar pause når de treffest?

Rausetstøylen  

Køyr til Rauset og parker før bompengekassa, eller betal bompengar å parker på parkeringsplassen. Der er skilta og merka til Rausetstøylen i 2017. Ein litt bratt tur, men ikkje av dei lengste. Du går for det meste på hellelagt rås. Når du kjem opp får du ei fantastisk utsikt over Gloppefjorden. På returen kan du velje å gå traktorvegen ned att.

Vinterstid går vi traktorvegen på ski, og gjerne vidare til Morafta.

Morafta  

Morafta er ein populær skitur, der utgangspunktet er Traudalen/Ryggjastøylen, eller Rauset. Der er vanlegvis skispor å fylgje frå begge startpunkta.

Pga kraftverk er der ofte brøyta til Ryggjastøylen og tilrettelagt for parkering. 

Vinter og sommar-ruta er litt ulike, der er merka sommar-rute ifrå Traudalen. Sommarturen går på tydeleg sti.  (Hugs å betal bompengar)

Ein av dei mest krevande T-turane i år.

Ryssdalshornet (sommar/haust) 

Eit av "landemerka" i Gloppen er verdt eit besøk. Turen er krevjande, men du får flott utsikt på toppen. Det er godt merka ifrå Ryssdalen, og tilrettelagt med trapp i det brattaste partiet. Eit fint alternativ er å gå frå Kandalen til Restøylen og vidare på Ryssdalshornet.

Haugsvarden 

Den mest besøkte toppen på Nordstranda har mange startpunkt. På vinterstid er der ofte køyrde løyper frå Kleivane skisenter. 

På sommarstid er finaste ruta å starte på Tystadstøylen. Du kan og starte ifrå Almestøylen, Haugsstøylen, Kleivane, Fellessætra og Dimma.

Eit fint turmål heile året, med flott utsikt. 

I 2018 sette Midtre Nordfjord Turlag opp sikteskive, så no kan du sikte på ein topp og sjå kva den heiter, kor høg den er, og avstand til toppen.

GOD TUR!