Skilting
Skilting Foto: Katrine Fjellestad Aske

Skilting og merking

Skilta og merka frå Fitjevårstøylen til Myklandsdalen i Kandal
Skilta og merka frå Fitjevårstøylen til Myklandsdalen i Kandal Foto: Vegard Fagerli

MNT har set opp skilt til Gapahuken på Åsebø, Nordstrandsfjella, Arnestadfjellet og frå Fitjevårstøylen til Myklandsdalen i Kandal.

Stor takk til alle som har hjelpt til! Vi har vore mange. I tillegg har vi laga kloppar på fyrste myra til Blånibba. Ein kjempeinnsats av Gunnar Nygjerd. Kloppane blei ferdige på 14 dagar!

Nesten 30 på dugnad!
Nesten 30 på dugnad! Foto: Katrine Fjellestad Aske

Skrevet av Katrine Fjellestad Aske 29. oktober 2017