Turbotrimmen i Gloppen 2018

Her er oversikt over turane i turbotrimmen i Gloppen i 2018.

Alle postane er no sette opp. Dvs. at følgjande sommarpostar står ute: Gapahuken over Valborgkleiva, Svarthammaren på Nordstranda, Lonevatnet, Dalsbøen i Traudalen, Eggenipa og Eikenesstøylen. 

Heilårspostane (Bolberg, Holvikfossen og Aastøylen) står også ute.

Medlemmene i Barnas Turlag Gloppen har fått turbotrimkorta tilsendt. Nye kort kan hentast på Chatlet.


2 - 9 år

10 – 12 år

Vinterturar

Holestøylen

Fløtravarden


Gloppestadstøylen

Heilårsturar

Bolberg

Holvikfossen

Aastøylen

Sommarturar


Gapahuken over Valborgkleiva

Eggenipa

Eikenesstøylen

Dalsbøen i Traudalen

Lonevatnet

Svarthammaren (Nordstranda)


Vinterpostane vert ståande ute til 16. april. Sommarpostane vert forsøkt sette opp innan 1. juni, avhengig av snøtilhøve, og står ute til og med 15. oktober. Heilårspostane står ute i heile perioden fram til 15. oktober.

Innlevering av trimkort til Chatlet eller til ein kontaktperson i Barnas Turlag seinast 20. oktober. Nye kort kan hentast på Chatlet.

God tur!

Litt informasjon om sommar-/heilårsturane

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Bolberg

Køyr til Vereide og ta av mot Føleide/Ryssfjøra. Når du kjem til Føleide ser du T-tur skiltet festa på ein telefonstolpe i fyrste vegen opp til venstre. (Parker i krysset  på Føleide der du kan køyre til Dimma.)

Gå på vegen utan å "ta av" til du kjem til enden, der går du til høgre. Du ser masta med lys i, så det skal vere greitt å finne fram.  

Ynskjer du å gå meir, så kan ein kombinere med ein tur i marka. Der er skilta ulike ruter.

Holvikfossen/Trivselsskogen  

Om du har bil tar du av på E39 ovanfor Holvika mellom Kleivedammen og Austrheim og parkerer på lunneplassen. Det er skilta til parkering, og turen er merka.

Turen er forholdsvis kort, men bratt.  Fin utsikt på toppen. 

Eit godt turtips er å forsetje vidare oppover og gå ned til Utsikten og Draumekvila, før du kjem ned att på parkeringsplassen att. Der ligg fleire turforslag på Ut.no. Der er og skilta ulike ruter.

Aastøylen

Parker på Dalheim i Gjengedalen.
Når det er bart er det fint å sykle, trille, eller gå.
Sommarstid kan du vere så heldig å få vere med å jage inn kyr og sjå på kor dei blir melka.
Ein kort og lett tur. (Det tar ca ein time å køyre frå Sandane til Dalheim)
Om du vil sjå deg litt meir om, så kan ein tur inn i Gjengedalen vere eit godt alternativ.

Gapahuk i Valborgkleiva

Parker før bomkassa i Valborgkleiva og gå vegen eit stykke oppover til du ser ein sti som går inn til høgre. Vi har festa eit band på treet der du tar av. Alternativt kan du gå stien mot Veten, og ta nedover når du kjem på bilvegen.
Frå vegen og inn til gapahuken tar det berre eit par minutt. Der er sitjebenkar og bålpanne.

Parker ved vasstanken i Valborgkleiva, eller betal bompengar og køyr til Leirstøylen. Om du går frå Valborgkleiva er starten av turen lik med Veten. Når du kjem til Leirstøylen forset du rett fram og går på tydeleg sti.

Der er ein bålplass, så ta med det du treng ogha ei fin stund!

Eggenipa

Dette er den mest utfordrande turen i 2018, men så får du ein variabel og spennande tur. Nokre kjenner og at ein blir høgderedd.

Turen er merka. Hugs parkeringsavgift.

Om ein har heile dagen på seg, er det mogleg å gå ei lenger rute (rundt dalen) på tilbaketuren. Dette kan vere langt med born, men er ei fin runde.

Hugs å betal bompengar.

Eikenesstøylen

Turen startar frå Eikenes på Hestenesøyra. Parker på utviding like ved hovudvegen, evt. ved det gamle skulehuset. Størstedelen av turen går på godt merka rås, starten går på grusveg. Det er flott utsikt på støylen og fleire stader undervegs.

Dalsbøen i Traudalen

Parker på Ryggjastøylen etter at du har betalt bompengar, for å køyre på Traudalsvegen.
Gå på vegen inn til vatnet. Ynskjer du variasjon, så anbefalar vi å låne padleutstyret til turlaget som er gratis for medlemmar. (må bestillast på mnt.dnt.no). Vi har kano, 2 enkle kajakkar og ein sit on topp kajakk der ein kan sitje fleire på.
Det er og fint for dei som treng å ha med vogn, eller dei som likar å sykle.
Hugs å betal bompengar.

Lonevatnet

Start ifrå Meieriet på Byrkjelo og gå på tydeleg skogsveg/sti til Lonevatnet. Ein forholdsvis lett tur.

Svarthammaren på Nordstranda 

Parkering på Austrheimsstøylen, hugs bompengar. Der er merka i 2018 så det skal vere greitt å finne fram. Stien går opp Kvanndalen, og når du kjem ut av skogen og er ved Kvanndalsvaren kryssar du elva. Det blir utydeleg sti til Svarthammaren, men vi satsar på at vi lagar god sti i løpet av året!

Vinterposten på Holestøylen
Vinterposten på Holestøylen Foto: Jannicke Lindvik

Skrevet av Bjarte Lofnes Hauge 19. januar 2018