Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Tur-info om Turbotrimmen i Eid

Nov. 2016: Turbotrimmen 2016 er no avslutta. 50 ungar fekk premie for deltakinga. 20 av desse hadde gått alle turane på klippekortet. Vi applauderer og gratulerer! 


Her legg vi ut tur-info og oppdateringer om dei sju Turbotrim-postane i Eid for 2016. Dei sju turane er Dua, Fannstøylen, Naustdalkamben, Utsikta, Åsebønakken, Svartevatnet og Veten.

Turboka på Utsikta er på plass!
Turboka på Utsikta er på plass! Foto: Gjermund Tomasgard

For å delta på Turbotrim treng ungane eit klippekort som kan hentast på Chatlet Sport på Nordfjordeid (Moengården). Alle medlem i BT Eid har fått klippekort i posten. Meir om Turbotrim og premiering les du her:  https://mnt.dnt.no/nyheter/4306-nytt-turtilbod-for-ungar-i-eid/

Her er info om Turbotrimturane i 2016:

Talet i parentes syner til tur-nummer i boka «Til Fjells – 73 flotte turar i Eid kommune». Alle turane er no merka og bøker og klipparar er lagt ut! 

UTSIKTA (53), Nordfjordeid

Følg Fossevegen til endes gjennom Myklebuståsen på Nordfjordeid og parker ved grinda. Følg vegen vidare frå grinda og over brua. Frå bygget «Tsjernobyl» følgjer ein skogsvegen vestover. Frå grinda til Utsikta er det om lag 1,4 km og 80 meter stigning. På Utsikta er det eitt bord med benkar. Merk at det er få parkeringsplassar ved grinda. Det går fint å trille barnevogn til «Tsjernobyl», men vegen vidare til Utsikta er steinete og ikkje så fin å trille på. Turboka er lagt ut og stien er merka med Turborevar.

ÅSEBØNAKKEN (28), Heggjabygda

Køyr nesten til Heggjabygda (ca. 14 km frå Eid) og parker ved den nyaste skilttavla på høgre side av vegen når du har kome på toppen etter den skarpe høgresvingen i bakken, der terrenget flatar ut mot Åsebøen. Turen startar ved å gå litt tilbake til ei bru som kryssar elva og her går stien vidare innover. Turboka er lagt ut og stien er merka med Turborevar.

NAUSTDALKAMBEN (59), Haugen/Stårheim

Frå Haugen-sida startar turen på Bjørhovde. Ta av RV15 i Rysta og køyr ca. 800 meter oppover Bjørhovdevegen til du kjem til ein lysebrun garasje med to raude portar på høgre side av vegen. Her er og eit postkassestativ og eit epletre. Parker her, men gjer vel å finne ein plass slik at du ikkje sperrar for bil/traktor. Gå opp grusvegen ved eit grått/blått hus og følg denne oppover. Den svingar vestover etter ca. 100 m. Etter ca. 650 meter kjem du til eit kryss, her tek du inn på traktorvegen rett fram/vestover (ikkje følg grusvegen vidare nordover mot Bjørhovdeåsen). Herifrå er det omtrent 2 km opp til toppen. Turen er merka med Turbokort frå den fyrste av to grinder her. Hugs å late att grindene, det går dyr på beite sommarstid. Du kjem forbi plassen Grøthaug og her følgjer du traktorveg/sti vidare vestover, i godt opptrakka sti heilt til toppen som ligg omtrent 490 m.o.h. Turkassa ligg litt lågare, lenger vest på kanten av kamben, følg stien hit. Her finn du turbok og klippetang i kassa. Stien blir merka frå Stårheim når snøen forsvinn. 

Frå Stårheim-sida tek du av mot Remmedalen rett etter båthavna i Torvika og køyrer ca. 700 m oppover. Ta til høgre ned ein bratt grusveg og over ei bru, følg vegen ca. 300 m til du ser eit treskilt merka Naustdalskamben. Det er dårleg med parkering her, men 200 m før eller 200 m etter skiltet er det mogleg å parkere. Stien her frå Skinlo er merka med raude band og turbo-kort.

SVARTEVATNET (58), Hjelmelandsdalen

Turen til Svartevatnet startar på Brekka. For å kome hit køyrer ein Postvegen frå Harpefossen, forbi Bjørhovdesetra og Sevlandsetra, deretter opp ein bratt bakke der Brekka ligg på toppen. Her kan ein parkere på vegskuldra fleire stader. Stien til Svartevatnet og vidare til Grimeskaret startar her. Stien er godt synleg, godt opptrakka og skilta. Terrenget er slakt og det er 600 m å gå til Svartevatnet. Turen er fin å gå også for dei aller minste. Ved Svartevatnet kan ein fiske småkrede med stang frå land eller låne båten som ligg der om ein vil det. Det er lurt å ta med eigne redningsvestar. Her er og fin bål- og teltplass, så ein overnattingstur hit kan være ei god oppleving. Turboka skal du finne i ein plastboks i ei lita røys ved telt-/bålplassen på holmen mot vest. Gå rett fram når du kjem på stien der den bikkar ned mot vatnet. Til venstre her går stien vidare til Grimeskaret. 

VETEN (5), Hundeide/Sørsida

Køyr mot Hunvik. Turen startar ved dei to sela ved Hanshjellen ca. 10 km frå Eid. Parker ved sela eller på parkeringsplass nokre meter lenger framme. Første turbokort heng ved infoskiltet i starten av skogsvegen. Følg skogsvegen. Stien startar på venstre side av skogsvegen rett etter den første bratte bakken. Stien er fin å følgje til Veten.

DUA (67), Kjølsdalen

Køyr oppover forbi Kjølsdalsetra, ta til venstre når vegen deler seg i to. Parkering ved skiltet med pil mot Dua. Følg stien bortover myra og oppover bjørkeskogen, det kan vere vått og litt utydeleg sti i starten, men frå skogkanten og oppover er stien god. Ved Duevatnet som ein kryssar i elvosen er det fint å ta ei pause før en fortsetter oppover fjellsida mot toppen. Dette er den mest krevjande turen i Turbotrimmen, men overkommelig for dei minste om ein tar det som en dagstur☺

FANNSTØYLEN (60), Stårheim

Ta av der det er skilta til Remmedalen ved hovedveien før Stårheim kyrkje, og køyr rett fram i første krysset og til enden av Stårheimsdalen (forbi Stårheimssætra). Der parkerer du på veienden. Så går det sti fra parkeringa og ned ei litt bratt skråning, eller ein kan følge veien litt tilbake og inn til høgre. Begge veier vil ein kome til ei bru, denne skal ein over, her henger det turbokort som markerer veien. (Ein skal ikkje følge veien mot ei lita sæter som ein ser). Så skal ein følge stien oppover mot Fannstøylen, det er fleire stier å velge imellom, vi har merka den eine med Turbokorta, men ein vil kome fram sjølv om ein vel ein annan sti. Trimposten og Turboklipparen finner ein ved å følg stien forbi hyttene og oppå kanten, ved ein gammal fjøsmur står ei postkasse, her heng og siste Turbokortet.

God tur!