SKilt- og merke-prosjekt

Vi var fem personar som deltok på kurs
Vi var fem personar som deltok på kurs Foto: Katrine Fjellestad Aske

Midtre Nordfjord Turlag har søkt og fått innvilga støtte til skilting og merking av ulike tur-ruter. Før vi kan gå i gang med bestilling og merking må vi ha kurs. Vegard Fagerli, Gunnar Nygjerd, Åse Huse, Alf-Erik Røyrvik og Katrine Fjellestad Aske har fullført kurset. No må MNT få godkjenning med grunneigarar før vi eventuelt kan gå i gang med merking.

Skrevet av Katrine Fjellestad Aske 29. juni 2016