Bli med på fellesturane!

Vi har turgrupper for dei "godt vaksne" i både Gloppen og Eid. I år har vi utvida programmet. Rune Heggen er kontaktperson for Eid, og Bente Ellingvåg for Gloppen. Det blir lagt opp til fellesturar.

Foto: Katrine Fjellestad Aske

Komande aktivitetar :

Ingen kommende aktiviteter.