Midtre Nordfjord Turlag deltek i den nationale dugnaden for å begrense spredning av Covid-19 viruset.

Difor vert alle turar og kurs avlyst fram til 1.mai.

Vi oppmodnar til fysisk aktivitet og turar i nærområdet. 

Gå på nærtur, og registrer deg på SjekkUt!
Foto: Silje Marita Vallestad

KOMANDE TURAR /AKTIVITETAR