Avlyst Avlyst!! Topptur til Gjegnen (1670 moh) frå Hope via Skordalen

Fellestur

Dato
18. august 2018 kl. 08:00
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Fellestur, Fottur, Mnt, Gjegnen
Arrangør
Midtre Nordfjord Turlag
Turområde
Fjordane (se kart)
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Sterk vind og regn.

Turen til Gjegnen desverre avlysast grunna dårlege værmeldingar.

 

Start frå Hope i Hyen klokka 8:00. Parkering på parkeringsplass. (Vegen opp til lunneplass er privat og ingen parkering i dalen pga. forureiningsfare til drikkevassforsyninga). 

Ruta gjennom Skordalen vart sjekka 14/8.  Ho er greitt farbar bortsett frå ein uthola snøbre som dekkjer det meste av breidda nede i dalbotnen. Det er tilstrekkjeleg passasje mellom snøbreen og fjellet øvst på vestsida, men katastofalt om han skulle kunna kollapsa under passering. Så det er uaktuelt å nytta Skordalen (inste delen) for turlagsturen i år, om det då ikkje er heilt naudsynt.  Det var også ei tynn snøbru som blokkerte oppstigninga frå det nye (Skordals)vatnet, men ho let seg enkelt hogga gjennom med isøks til ein grei passasje.

Så dermed er det ruta om Lavesteinen som blir den mest aktuelle for Gjegnenturen i år. Ho er merka heilt fram til Gjegnabu og lett varda vidare mot breen. Isen på vatnet ved Gjegnabu har gått opp, så ruta inneber ein luftig passasje med svaberg i fjellsida rett over vatnet nordaust for Gjegnabu.  (Skulle vi ha unngått denne passasjen kunne vi ha valt den gamle ruta til Gjegnabu om Skordalen og skifta til hylla over. Men denne hylla har noko bratt svaberg i nedste delen, og såleis heller ikkje særleg hyggeleg spesielt om vêret er vått.)  Vidare bort til brefallet er det mindre snø enn normalt og dermed litt meir plundrete å gå. Vi går i nedste kanten av øvste hylla under breen. Steinurda før midten av hylla ser mykje meir imponerande ut i år enn når ho delvis er dekt av snø. Oppstigninga på vestsida blir i år på fast fjell eit stykke frå kanten. Fjellet er litt hylleprega så vi vel dei stadene der differansane er minst. Så over litt snø der det har flata ut og vidare rett til toppen.

Oppturen skulle normalt ta 6 timar og nedturen 5 timar. Men sidan det blir litt lenger å gå om Gjegnabu og vi får mindre nytte av snøen, spesielt nedover, kan det ta ein del lenger tid.  Det kan difor vera klokt å ta med ei enkel hovudlykt som vi skulle bli forseinka.  Normalt har vi 2 pausar kvar på eitt kvarter båe vegane og 30 minutt pause på toppen.

Før nedturen tek vi ein tur 500 m vestover og ser på utsikta mot Bjørndalsvatnet. Dette i tilfelle godt ver. I så fall må vi ofra litt av matpausen så vi ikkje brukar for mykje tid. Her er det luftig med  nesten 1100 m nedover. Så returnerer vi etter same ruta som opp. (Ein retur om Nakken ville vore fullstendig valbar, men lite aktuell når vi ikkje kan velja den kortaste ruta den eine vegen.)

Turen til Gjegnen er ein lang og krevjande tur. Det blir å gå mykje på fjell, svaberg, steinurd og litt snø. Så det er viktig at fjellskoa har god sole så vi unngår å bli sårføtte. Ta med drikkeflaske for vassfylling. Vatn finn vi på vegen utanom på toppen, men på grunn av større andel basert på gammal snø, kan vasskvaliteten vera variabel.

Info: 57 86 59 89 (kveld). Det trengst ikkje påmelding til turen.

Velkomne på tur - gratis for alle.

 

Avlyst!! Topptur til Gjegnen (1670 moh) frå Hope via Skordalen

Turen til Gjegnen må desverre avlysast grunna dårlege værmeldingar.   Start frå Hope i Hyen klokka 8:00. Parkering på parkeringsplass. (Vegen opp til lunneplass er privat og ingen parkering i dalen ...