Ski og Skredkveld på Lauget

Flinke lærarar frå folkehøgskulen
Flinke lærarar frå folkehøgskulen Foto: Katrine Fjellestad Aske

Vi var ca. 35 som møtte opp og fekk nyttig lærdom. Flinke representantar frå Skredvarslinga/NVE, Nordfjord Folkehøgskule og Midtre Nordfjord Turlag heldt innlegg. Det er mange som bur i Gloppen som har god kunnskap om skred!

Skredkveld på Lauget, før alle var komne
Skredkveld på Lauget, før alle var komne Foto: Katrine Fjellestad Aske
Alle kan bidra til observasjonar
Alle kan bidra til observasjonar Foto: Katrine Fjellestad Aske

I tillegg til at vi lærde om skred fekk vi og turtips og tankar om korleis ein finn fram til kva tur ein skal gå i høve til snømengde og kvar det er puddersnø.


Skrevet av Katrine Fjellestad Aske 12. desember 2017