Turprogram og Turbotrim i Eid 2018

turbo
turbo

Her er info om felles turprogram og status for turpostane i Turbotrimmen 2018.

Fellesturar er sett opp desse datoane i 2018:

21. januar: Kom deg ut-dag med bursdagsfeiring på Tua. Markering av BT Eid 10 år, DNT 150 år i 2018. 

11. mars: Skitur til Bjørhovdesetra (Turbotrimpost)

22. april: Vårtur på sykkel frå Langeland mot Hjelle/Leivdalen

2. juni: Opning av Dagsturhytta på Naustdalkamben, markering av BT Eid 10 år, bokbæring

12. august: Tur til Gildra Naturmøteplass (Turbotrimpost)

2. september: Kom deg ut-dag med kajakk-/kanopadling i Sagaparken

17. november: Lommelykttur med premieutdeling for Turbotrimmen

Turane blir annonsert i Fjordabladet, her på sida og på Facebook-sida til Barnas Turlag Eid. 

Turbotrimmen 2018

Vinterpostar:

Postane har hengt ute i heile vinter, men postane på Sagesætra (0-7 år), Sevlandsætra bålhytte (8-12 år) og Movatnet (8-12 år) vert hengande ute i sommar også. Posten på Bjørhovdesætra er teken ned. 

Sommarturane er lagt inn med turbeskrivelse i nettsida UT.no. Sjå denne.

Status sommarturar 26.05.2018: 

Gildra naturmøteplass (0-7 år): Turbok på plass, merka med løypekort, klippetang manglar. 

Kvanndalseggja/Blåfjellet (8-12 år): Turbok og klippetang å plass, ikkje merka med løypekort. 

Ljøsureggja (8-12 år): Turbok og tang på plass, ikkje merka med løypekort. 

Rindehornet (alle): Turbok og tang på plass, merka med løypekort. 

Grimeskarvatnet (alle): Turbok og tang på plass i raud T-kasse ved vatnet. 

Bauvatnet (alle): Turbok på plass, manglar klippetang, merka med løypekort. 

Ytre Hennestøylen (alle): Turbok og klippar på plass, ikkje merka med løypekort.  

Lindvikdalen bålhytte (alle): Posten er ikkje lagt ut pr. 26.5.2018. 

Turane er merkte slik på korta: 0-7 år = turar meint for ungar fødd mellom 2011 og 2018, 8-12 år = turar meint for ungar fødd mellom 2010 og 2006. Turane har ulik vanskegrad.

Turbotrimkort kan hentast på Chatlet Sport Nordfjordeid. For å få premie for deltaking på Turbotrimmen må ein betale medlemskontingent til DNT i 2018 (125 kr pr. barn, 1215 kr for familie). Det vert lik premie til ungane uavhengig av kor mange turar kvar enkelt deltakar går. Altså er det ikkje noko stress om ein ikkje får gått alle turane! Turane kan ein gå kva tid ein ønskjer. På kvar post finn ein ei bok til å skrive namnet sitt i og ei tang til å klippe kortet med.

Klippekortet må leverast inn på Chatlet innan 17. oktober for at vi skal få registrert kven som skal ha premie. Premieutdeling blir 17. november. Følg også med på Facebook-sida vår der vi oppdaterar info om turane fortløpande.

God tur!