Spørjeundersøking Trivselsskogen

På Draumekvila i Trivselsskogen
På Draumekvila i Trivselsskogen Foto: Katrine Fjellestad Aske

Vi oppfordrar til at brukarar av Trivselsskogen svarar på undersøkinga.


Vestlandsforskning har gåande eit prosjekt som ser på korleis innbyggjarar i fylket brukar utmarka, og korleis dei ulike brukarinteressene forheld seg til kvarandre. Gloppen kommune er ein av tre kommunar i fylket som er eigarar og deltakarar i prosjektet. Dei andre kommunane er Sogndal og Luster. 

I Gloppen er det særskilt utviklinga av Trivselsskogen som forskarane ser på. I den samanheng blir brukarar av området bedt om å svare på ei spørjeundersøking for å kartlegge bruken av Trivselsskogen. Svara vil bli behandlet anonymt av Vestlandsforsking på oppdrag av Gloppen kommune.. 

Link til spørjeundersøkinga finn du her:https://no.research.net/r/FGCKJ8Q

Skrevet av Katrine Fjellestad Aske 21. februar 2018