Tisthamskaret og Grønskrea/ Snøfjellet

Tisthamskaret
Tisthamskaret Foto: Bente Ellingvåg
Klikk her for å skrive tekst.
Klikk her for å skrive tekst.

MNT, seniorgruppe på tur i flott haustver til Tisthamskaret og Snøfjellet/ Grønskrea. 

Skrevet av Bente Ellingvåg 1. oktober 2017